Praktische informatie

Hoe bereikt u mij

Ga naar mijn contactgegevens (link naar contact)

Verloop traject

Als eerste vindt er een intakegesprek plaats, waarbij ik als therapeut zoveel mogelijk informatie wilt over de klacht van uw kind. Na het intakegesprek zullen er 3 tot 5 sessies van een uur met uw kind plaatsvinden. Hierna vindt een tussenevaluatie gesprek plaats, waarbij we bespreken hoe het gaat, welke veranderingen er hebben plaats gevonden en hoe we verder zullen gaan. Eventueel stellen we de doelen bij. Hierna vinden weer sessies met uw kind plaats. Als afronding zullen we een eindgesprek hebben en gaan evalueren.

Hoe lang duurt een behandeling

Gemiddeld duurt een traject 5 tot 12 sessies met het kind. De sessies duren een uur en vinden in de meeste gevallen wekelijks plaats. Alle sessies vinden in overleg met u als ouder en het kind plaats.

Gang van zaken

Ik maak deel uit van het Widar team en werk nauw samen met de artsen en andere therapeuten. Verwijzing is echter niet noodzakelijk. En u hoeft geen 'diagnose' te hebben om bij mij te kunnen komen. 

Opleiding en beroepsgroep

Ik ben gediplomeerd pedagoog en integratief kindertherapeut. Om de kwaliteit te kunnen waarborgen ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (De NFG) en de koepelorganisatie de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) . Ik ben ook SKJ geregistreerd en volg jaarlijks meerdere cursussen en workshops als nascholing.

Heeft u een klacht of tip

Ik doe mijn uiterste best om goede zorg te leveren. Toch kan het natuurlijk gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Ik wil dit graag weten, zodat ik er wat mee kan doen.

Als u deze link aanklikt kunt u uw klacht of suggestie ook kenbaar maken via onze website. Dit kan eventueel anoniem.