e-Consult: overleg via e-mail met uw eigen huisarts

 

Na uw aanmelding bij patiëntportaal, kunt u per e-mail rechtstreeks vragen stellen aan de huisarts. Dit gebeurt via een beveiligde webomgeving. U krijgt binnen twee werkdagen (48 uur) een reactie op uw bericht. Houdt u wel de vakantiedagen van uw huisarts in de gaten!

Wanneer is e-consult nuttig?

E-consulten zijn bedoeld voor eenvoudige adviezen van de huisarts. Het gaat bijvoorbeeld om vragen over medicatie, of over een uitslag van een onderzoek. E-consult is nuttig als uw medisch probleem al bekend is bij de huisarts. Stel, u hebt net een consult gehad bij de huisarts, maar u bent iets belangrijks vergeten te zeggen. In dat geval kunt u hem of haar via e-consult alsnog vertellen wat u wilde zeggen. Ook kunt u vertellen hoe de verdere genezing is gegaan, enzovoort.

Wanneer is e-consult niet nuttig?

Bij een nieuw medisch probleem werkt e-consult niet goed. U kunt dan beter een consult aanvragen op de praktijk. In een persoonlijk gesprek wisselt u immers snel over en weer informatie uit met de huisarts, zodat de huisarts zich een beeld kan vormen van de klacht. Een e-consult is na het eerste antwoord weer afgesloten, dus er is geen sprake van een gesprek waarin je elkaar kunt bevragen.

E-consult niet gebruiken bij spoedzaken

In geval van spoed moet u meteen u de praktijk bellen. Dus dan geen gebruik maken van e-consult . Een e-consult wordt in principe binnen twee werkdagen beantwoord en is daarmee niet geschikt voor spoedzaken.