Minderjarige kinderen aanmelden bij Patiëntportaal

 

Waarom een PatiëntPortaal voor uw kind?

Je wil even een foto van vlekken op het gezicht sturen. De dagopvang wil weten of het krentenbaard is.

Vorige week is je kind doorgestuurd naar de kinderarts. Je weet, dat je huisarts graag wil weten hoe het ondertussen met je kind gaat.

Enzovoort.  

Maak uw eigen account voor uw kind: maar één stap extra

0. Maak een uniek mailadres aan, dat ouders beheren tot hun kind 16 jaar is.
1. klik op de ronde oranje knop PatiëntPortaal rechts bovenaan op deze website.
2. de website uwzorgonline.nl verschijnt.
3. klik op de blauwe knop ‘Maak een nieuw account aan’.
4. vul uw e-mail in, bedenk een wachtwoord en vul in.
5. u ontvangt per e-mail een beveiligingscode van 6 cijfers
6. vul de code in
Klaar.

 

Wanneer mag u namens of met uw kind beslissen?

Voor kinderen geldt afhankelijk van de leeftijd andere rechten. Deze staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst ( WGBO) Deze gelden ook bij PatiëntPortaal.
- Kinderen tot 12 jaar beslissen nog niets zelf. De ouders of de voogd beslissen voor hen. Aan jonge kinderen moet wel op een begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren. 
- Bij kinderen van 12 tot 16 jaar moeten zowel de ouders als het kind moeten toestemming geven. De mening van het kind is in principe doorslaggevend. 
- Kinderen vanaf 16 jaar zijn beslissingsbevoegd. Dat betekent dat ze zelf mogen beslissen welke medische behandeling ze willen of juist niet willen. De ouders krijgen alleen medische informatie over hun kind, als het kind daar toestemming voor geeft.