Spreekuur artsen

De spreekuren zijn op afspraak. Als u belt voor een afspraak, dan zal de assistente vragen naar de reden van uw telefoontje. De assistente is daarvoor opgeleid. Ze vraagt door om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken wat de aard is van uw klacht en of er misschien sprake is van spoed. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor een consult reserveren wij 10 minuten. Dit consult van 10 minuten is bedoeld voor één vraag. 

Als u nog op dezelfde dag een afspraak wenst, wilt u dit dan duidelijk aan de assistente doorgeven? Als het medisch noodzakelijk is, wordt er altijd ruimte voor gemaakt. In andere gevallen hangt het van de agenda af of dit lukt. Wij vragen hiervoor begrip.

De regels rond afspraken en wegblijven zijn:
• U dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.
• Als u zich niet op tijd afmeldt, krijgt u een rekening van 10 euro.