Spreekuur artsen

De spreekuren zijn op afspraak. Als u belt voor een afspraak, dan zal de assistente vragen naar de reden van uw telefoontje. De assistente is daarvoor opgeleid. Ze vraagt door om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken wat de aard is van uw klacht en of er misschien sprake is van spoed. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor een consult reserveren wij 10 minuten. Dit consult van 10 minuten is bedoeld voor één vraag. Als u meer klachten of vragen hebt, dan kan de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Als u nog op dezelfde dag een afspraak wenst, wilt u dit dan duidelijk aan de assistente doorgeven? Als het medisch noodzakelijk is, wordt er altijd ruimte voor gemaakt. In andere gevallen hangt het van de agenda af of dit lukt. Wij vragen hiervoor begrip.

De regels rond afspraken en wegblijven zijn:
• U dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen.
• Als u zich niet op tijd afmeldt, krijgt u een rekening van 10 euro.

Nienke Smitsman heeft een inloopspreekuur op dinsdag, donderdag en vrijdag

Nienke Smitsman heeft vanwege de grote drukte in haar praktijk een inloopspreekuur ingesteld. Hierdoor kunt u voor korte vragen toch snel bij haar terecht.
Dit inloopspreekuur is op  dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 8.30 uur. De consulten duren maximaal 5 minuten. Er is plaats voor maximaal 10 mensen. U pakt bij binnenkomst in de wachtkamer een briefje met daarop een nummer. Op dat briefje noteert u vast uw naam en wat u de dokter wil vragen. Nienke Smitsman neemt dat briefje in ontvangst als ze u binnenroept voor het consult. Nummer 1 wordt het eerst geholpen, daarna nummer 2, etc.

Let op haar vakantiedagen, want anders komt u voor niets naar de praktijk.