Tarieven en vergoeding

Wordt uw behandeling vergoed?

Vergoeding voor fysiotherapie komt uit de aanvullende verzekering vanaf 18 jr. Heeft u een aanvullende verzekering? 

Het is voor u belangrijk om te weten hoeveel behandelingen in uw pakket zitten. Het eigen risico komt ten laste van de basisverzekering.  

Voor chronische ziektes en aandoeningen gelden andere regels. Staat het ziektebeeld op de Lijst chronische aandoeningen lijst Borst vermeld, dan worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering indien u die heeft. Daarna komt vergoeding uit de basisverzekering. 

Hieronder leest u per fysiotherapeut of zij een contract hebben met uw verzekeraar.

 

Mariska de Rooij

Voor 2022 heeft zij contracten met alle zorgverzekeringen afgesloten.

Remko van Groenigen

Voor 2022 heeft hij contracten met alle verzekeraars op één concern na: de CZ groep.

Onder de CZ groep vallen de verzekeraars/labels OHRA, Nationale Nederlanden, CZ, Just en CZ direct.

Als u één van deze verzekeraars heeft, ontvangt U van hem een rekening welke u eerst zelf voldoet. Vervolgens kunt u deze bij uw verzekering indienen. U zult de rekening grotendeels vergoed krijgen. Alle aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van de rekening; soms 100%. Leest u zorgvuldig uw polisvoorwaarden bij het onderdeel fysiotherapie; vergoeding niet-gecontracteerde fysiotherapie.

Ine Hofman

Voor 2022 heeft zij geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

U ontvangt van haar een rekening welke u eerst zelf voldoet. Vervolgens kunt u deze bij uw verzekering indienen. U zult de rekening grotendeels vergoed krijgen. Alle aanvullende verzekeringen vergoeden een deel van de rekening; soms 100%. Leest u zorgvuldig uw polisvoorwaarden bij het onderdeel fysiotherapie; vergoeding niet-gecontracteerde fysiotherapie. Heeft u vragen, neemt u gerust contact met haar op. U kunt ook uw polis meenemen bij de eerste afspraak.

Karen Griffioen

Voor 2022 heeft zij geen contract met de zorgverzekeringen afgesloten.  

U ontvangt van haar een rekening, welke u eerst zelf voldoet. Vervolgens kunt u deze bij uw verzekering indienen. Uit ervaring blijkt dat alle verzekeringen de rekening grotendeels vergoeden; soms 100%. Leest u zorgvuldig uw polisvoorwaarden door. Met name bij het onderdeel fysiotherapie vergoeding bij ongecontracteerde zorg.

 

Prijslijst Fysiotherapie   2022           

Reguliere zitting Fysiotherapie…………………………...€ 37,50

Intake na verwijzing ………………………………..…… .€ 52,50

Screening……………………………………………..…   .€ 15,00

Intake na screening  ……………………………………...€ 37,50

Behandeling aan huis  (bij medische noodzaak)..…..   € 56,00

Intake aan huis, na verwijzing ………………………… .€ 71,00

Telefonisch/ Video consult ...…………………………… € 37,50

Niet nagekomen afspraak ……….……….……….……..€ 37,50

De behandel-tarieven zijn op basis van afspraken van een half uur.