Uitwendige therapie / antroposofisch verpleegkundige

Uitwendige therapie is een therapie die eigenlijk al jaren oud is. De uitwendige therapie is ontwikkeld door Dr Wegman/Dr Hauscka, in samenwerking met Rudolf Steiner. Bij uitwendige therapie wordt er een medicament op de huid aangebracht, in de vorm van olie-wikkels of kompressen. Uitwendige therapie is elke behandeling via de huid, waarbij het 'ik' organisme in de warmte gewekt wordt. Er wordt warmte gewekt in het lichaam en krijgt het astraal lichaam (gevoelswereld) rust en wordt de vitaliteit verhoogd. Er is vaak tussen de bovenpool (=hoofd en denken) en onderpool (willen) een verstoring, waarbij ieder mens zoekt naar een nieuwe balans. Uitwendige therapie werkt hierbij op het midden gebied, het ritmische midden tussen de vaak wakkere bovenpool en actieve onderpool.

Uitwendige therapie werkt vanuit het zelf genezend vermogen van de mens. In de huid bevindt zich de tastzin. Dit is de zintuig waarover de mens direct na de geboorte al beschikt en dat het langst in het leven blijft bestaan. Dit is ook het zintuig dat bij uitwendige therapie wordt aangesproken. Door middel van de tastzin beleeft de mens heel direct dat hij bestaat. Het doel van de behandeling is het aankomen in, en het bewust worden van het lichaam, het prettig voelen in het eigen lichaam.

Door de totaalinwrijving ritmiseert de ademhaling als vanzelf en wordt de aanwezigheid van wie iemand is als het ware terug het lichaam ingelokt.