Margreet Florentinus, Alice Liew en Marianne Steijnis
Praktijkondersteuners GGZ in de huisartsenpraktijk Laan van Beek en Royen.

Voor emotionele, psychische en psychiatrische problematiek zal uw huisarts u verwijzen naar de (POH-GGZ) praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg.

Bij wat voor soort klachten

Voor psychische en emotionele klachten van zeer diverse aard zoals, willen stoppen met roken of alcoholgebruik, problemen met het ervaren van grenzen, werk-gerelateerde klachten, piekeren en slaapproblemen kunt u terecht.

Antroposofische en holistische visie

Symptomen kunnen niet los worden gezien van het geheel. Dat maakt dat wij als mens lichamelijke klachten kunnen ervaren, ook als de oorzaak niet aantoonbaar is. En natuurlijk de andere kant ook op, psychische klachten door lichamelijk aantoonbare ziekten.
Vanuit onze antroposofische visie combineren wij de gesprekstherapie zo mogelijk met een non-verbale therapie, zoals aanwezig in het therapeuticum.