Margreet Florentinus,
Praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk Laan van Beek en Royen.

Mijn werkwijze:
Ik werk steunend, structurerend, inzicht gevend en oplossingsgericht. Ik kijk samen met u, hoe u het gezonde kunt inzetten en zo kunt omgaan met wat zich heeft aangediend. Ik werk met name met (aandachtgerichte) cognitieve therapie en systemische (contextuele) therapie. 
Antroposofische therapieën kunnen hierop zeer aanvullend zijn.
Ik heb vanuit mijn werkjaren in de Lievegoedkliniek veel ervaring met specifieke hulpverlening t.a.v. verslaving

Over mij:
Ik ben sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Op Widar werk ik sinds 1 oktober 2013 als praktijkondersteuner GGZ. Ik werk nauw samen met de huisartsen.
 

Antroposofische en holistische visie:
Vanuit mijn antroposofische en holistische visie op gezondheid ervaar ik, dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Symptomen kunnen niet los worden gezien van het geheel. Dat maakt dat wij als mens lichamelijke klachten kunnen ervaren, ook als de oorzaak niet aantoonbaar is. En natuurlijk de andere kant ook op, psychische klachten door lichamelijk aantoonbare ziekten.
Vanuit mijn antroposofische visie combineer ik de gesprekstherapie zo mogelijk met een non-verbale therapie, zoals aanwezig in het therapeuticum.