Antroposofisch Consultatiebureau  Widar

Socrateslaan 22a

3707 GL Zeist  

 

Het Antroposofisch Consultatiebureau Widar, ook CB Widar genoemd, is verbonden aan het Gezondheidscentrum Widar, en is gelokaliseerd in Gebouw Helicon, Socrateslaan 22a, 3707 GL te Zeist.  

Het consultatiebureau is open voor consulten op afspraak op alle dinsdagen en vrijdagen, in Gebouw Helicon.

zie www.helicongebouw.nl

Net als bij ieder ander consultatiebureau staat de preventief medische zorg centraal voor kinderen tot 4 jaar. Daarnaast kijken wij naar de levensprocessen zoals, eten, slapen, waken, het ritme over de dag en ook naar warmte en omhulling.

Wij adviseren over gezonde voeding waarbij we de voordelen van vitale, biologische en biodynamische voeding uitleggen.                                                                                                              

Opvoeding heeft een groot deel van ons aandachtsgebied. Ieder kind is een uniek wezentje dat zich binnen een gezin wil ontplooien. Dit vraagt steeds om een individueel advies.

Wij hanteren het rijks-vaccinatieschema maar staan open om, samen met de ouders, te zoeken naar een individuele invulling hiervan. Daarbij kunnen wij antroposofische middelen voorschrijven ter voorbereiding op de vaccinaties.

Aanmelden 

Het aanmelden kan al tijdens de zwangerschap via sylvia.stroink@widar.nl   

Momenteel is de vraag iets groter is dan het aantal kinderen dat we kunnen plaatsten en hanteren we helaas een geringe wachtlijst. Voor onderstaande kinderen is wel plaats: 

1 Kinderen ingeschreven als patiënt bij een van de huisartsen van het Gezondheidscentrum Widar.

2 Kinderen waarvan al een broertje/zusje staat ingeschreven bij CB Widar.

3 Kinderen die wonen binnen het werkgebied van de GGD-Regio Utrecht, indien plaats. Dit werkgebied bevat alle gemeenten in de provincie Utrecht. De stad Utrecht valt niet binnen dit werkgebied. 

Voor kinderen die wij niet kunnen plaatsen raden wij de volgende website aan: https://www.kinderspreekuur.nl/ waar alle andere antroposofische consultatiebureaus in Nederland te vinden zijn.