Kunstzinnige Therapie

Beeldende kunstzinnige therapie is gebaseerd op de relatie tussen de kunsten en de mens. Een relatie die al sinds de oudheid bestaat.
In de kunstzinnige therapie worden beeldende kunsten zoals tekenen, schilderen en boetseren gekoppeld aan medische en psychologische kennis, waardoor deze kunstvormen therapeutisch gebruikt kunnen worden.

De nadruk bij kunstzinnige therapie ligt op de eigen activiteit. Als therapeuten ervaren wij steeds opnieuw hoe mensen hun eigen kracht en gezonde kern ontdekken en aanspreken in het kunstzinnig werken.
Daarnaast brengen de kunstzinnige opdrachten balans tussen denken, voelen en handelen daar waar deze door (langdurig) eenzijdige belasting verstoord is geraakt.