Euritmie therapie

Een gezond mens heeft vreugde aan beweging. Kijk naar een spelend en huppelend kind, naar dansers, of naar mensen die fietsen en wandelen in de frisse lucht.

Zodra we ziek zijn, drukt zich dat ook uit in onze houding of beweging. Als we ons niet goed voelen, hebben we minder zin in bewegen, en pijn en problemen kunnen er op den duur toe leiden, dat we uiterlijk en innerlijk vast komen te zitten.

De euritmie therapie kan hier helpen, de draad weer op te pakken, juist de beweging van binnenuit weer te activeren.