Oudergroep

De oudergroep van CB Widar is een klankbord enerzijds voor ouders die het consultatiebureau bezoeken en anderzijds voor de arts en de verpleegkundige die het consultatiebureau runnen. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen bij het CB ons kunnen benaderen met vragen, opmerkingen of suggesties.

Onze missie is een bijdrage te leveren aan de laagdrempeligheid, kwaliteit, professionaliteit en informatievoorziening van het CB. Deze begrippen vormen voor ons de leidraad in de activiteiten die wij als oudergroep ondernemen.

In samenwerking met Sylvia Stroink, brengt de oudergroep drie keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit. Hierin staan activiteiten, cursussen en andere informatie over het CB vermeld. Ook te vinden in deze nieuwsbrieven zijn de acitiviteiten van de Vrije Scholen en kinderdagverblijven et cetera. Kortom een brief met allerlei actuele informatie.

Tenslotte organiseert de oudergroep regelmatig lezingen. Deze lezingen vinden plaats op het kinderdagverblijf 'De Kroost' of  't' Kleine Volkje'.

 

Contactpersonen van de oudergroep zijn:  

Anne Schol- Jetten, Aleid Winkler, Maartje Simons en Melja Ottow

Via oudergroepwidar@gmail.com kan met de oudergroep contact worden opgenomen.

 

Foto: Bijeenkomst ouders en kinderen.