Direct naar PatiëntPortaal: Klik op de oranje knop in de foto hierboven

 

Wat is het PatiëntPortaal?

Via het patiëntportaal kunt u 24/7 contact zoeken met uw huisarts. Het patiëntportaal is een beveiligde elektronische omgeving. Dat wil zeggen dat niemand op internet kan meelezen; uw privacy is beschermd. Daardoor kan u via Patiëntportaal vragen stellen over uw eigen medische situatie. 

Het enige wat u ervoor nodig hebt is een computer of een laptop. Patiëntportaal is ook te bereiken via de Zorg4Zeist App.

Belangrijk: De aanmelding is persoonlijk. Elk gezinslid heeft een eigen uniek e-mailadres nodig, omdat aan uw e-mailadres uw eigen dossier gekoppeld wordt.

 

Zorg4Zeist App  =  Patiëntportaal via uw smartphone

De de Zorg4Zeist app biedt dezelfde mogelijkheden als Patiëntportaal. Maar zonder eerst te hoeven inloggen op uw PC. U kunt zo via uw smartphone of tablet met ons communiceren.

Beperking: slechts voor één persoon

U kunt de Zorg4Zeist App maar één keer op uw smartphone of tablet zetten en deze is aan één gebruiker gebonden. Als u ook het Patiëntportaal voor uw minderjarige kinderen beheert, hebt u voor uw kinderen alsnog de toegang via de vaste PC nodig. 

U kunt de app downloaden in de App Store of in Google Play. Een Windows Phone-versie is niet beschikbaar.