Wat biedt CB Widar?
 • Consulten bij jeugdarts en bij jeugdverpleegkundige, waarbij lengte en gewicht bijgehouden. Ook worden de fijne en grove motoriek en de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind gevolgd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
 • Afspraakplanning en e-consultvragen via sylvia.stroink@widar.nl
 • Huisbezoek in tweede week na geboorte
 • Het rijksvaccinatieprogramma en mogelijke voorbereiding met antroposofische middelen.
 • Telefonische consulten via 030-6975681 mogelijk eerst via antwoordapparaat.
 • Privacyreglement volgens AVG en WGBO voor het werken met het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg gekoppeld aan de GGD Regio Utrecht.  zie www.ddjgz.nl
 • Oudercursussen.(zie hiernaast onder 'Cursussen en Agenda')
 • Directe verwijsmogelijkheden naar huisarts, kinderarts en Kindertherapeuticum
 • Het boek 'De Groeiwijzer van 0 tot 1 jaar'. 
 • Een wollen buikwikkeltje tegen buikkrampjes voor zuigelingen
 • De brochure 'Goede Start' van Veiligheid.nl
 • De brochure nr 42 'Inenten, Waarom wel? Waarom niet? te downloaden via www.gezichtspunten.nl 
 • De brochure nr 58 'Antroposofische zorg bij kinderziekten'
 • De brochure 'Vrolijk Verkennen' van Veiligheid.nl
 • Het boek "De Groeiwijzer van 1 tot 4 jaar"
 • De brochure 'Vrolijk op Stap' van Veiligheid.nl
 • Vijf à zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief (zie hiernaast onder 'Nieuwsbrieven')
 • Locatie in het gebouw Helicon
 • De medewerksters hebben naast de reguliere registratie tevens een antroposofische registratie.                                            

 • Het Widarkoor waarin eens in de twee weken een repetitie in de Grote Zaal van Gebouw Helicon is. Meerstemmig canons en liederen uit de bovenbouw van het Vrije Schoolonderwijs onder leiding van Janneke Moes. Opgeven kan via widarkoor.nl      

Waarin onderscheidt CB Widar zich? 

Wij werken vanuit de antroposofische visie. Vanuit deze visie kijken we naar de samenhang tussen gedrag, groei, psychisch welbevinden, voeding, opvoeding en omgeving van het kind met zijn of haar ouders. Ieder kind wordt als individualiteit gezien met een eigen spirituele oorsprong en een aardse bestemming en doel.
Extra aandacht gaat uit naar regelmaat, warmte en natuurlijke voeding- en kleding.
Bij onrustige baby's of baby's die veel huilen, wordt geadviseerd een gezond babyritme over de dag en de nacht te creëren. Hierbij kan inbakeren een ondersteuning bieden.
Het Rijksvaccinatieprogramma wordt aangeboden. Er wordt voorlichting gegeven over de ziektes waartegen vaccinatie wordt aangeboden en de mogelijke bijwerkingen van de vaccinaties. Wij respecteren een weloverwogen eigen keuze van de ouders.

Gebouw Helicon

Het  is een stukje lopen van de parkeerplaatsen aan de Socrateslaan naar het gebouw Helicon. De weg naar het gebouw is alleen toegankelijk voor auto's die laden en lossen. Parkeren kan bij de parkeerplaatsen bij de scholen. website www.helicongebouw.nl

Voor de route naar Helicon vanaf de parkeerplaats:  KLIK HIER

Bij de voordeur kan de toegangscode worden gebruikt die bij de herinnering wordt gestuurd.

In de achtertuin is een vijver is. Houdt de lopende kleintjes daarom in het oog.

Consultatiebureau Widar bevindt zich op de eerste etage. Een lift is ter beschikking. Na de trap is onze wachtruimte in de rechtervleugel.  Er zijn aankleedkussens in het voorportaal.