Wat Kost CB Widar?

 • Het consultatiebureau heeft een raamovereenkomst met de GGD Regio Utrecht, die de reguliere consultatiebureaus in de regio verzorgt. Hiermee worden de basiskosten gedekt.  
 • Voor kinderen buiten dit werkgebied wordt geen subsidie gegeven en deze kinderen vallen dus in hoger tarief.                                                                                                                    

Voor de kinderen binnen het gebied van de GGD Regio Utrecht. 

  Voor werkgebied GGDRU zie: https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/wat-doet-de-ggd/werkgebied.html  

 • € 198 voor het eerste levensjaar,
 • €   84 voor het tweede levensjaar 
 • €   52 voor het derde en vierde levensjaar,                                                                                                     

Voor de kinderen buiten het gebied van de GGD Regio Utrecht, ( tevens Utrecht, De Meern Vleuten en Haarzuilens) en die reeds staan ingeschreven bij CB Widar:

 • € 270 voor het eerste levensjaar,
 • € 100 voor het tweede levensjaar
 • €   84 voor het derde en vierde levensjaar

 

 • Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding binnen 24 uur, zullen de kosten van het consult à  € 18 in rekening worden gebracht.                                                                                                                           
 • Ieder jaar wordt de begroting gemaakt voor het komende jaar en bekeken of een eventuele kostenaanpassing nodig is.                                                                                                                                           
 • De cursussen worden geheel uit de meerkosten betaald evenals het voorlichtingsmateriaal tijdens huisbezoeken en consulten.

Betaling:

 • U krijgt per levensjaar van het kind een rekening.
 • Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering is het soms mogelijk dat bijdrage vergoed wordt uit het budget van de antroposofische geneeskunde.                                                                                  
 • D.J. van Klaveren- Hogenkamp, jeugdarts, lid AJN, lid NVAA, AGB-code 84028193.                                     \
 • S.M.W.Stroink- van Moorsel, jeugdverpleegkundige & antroposofisch verpleegkundige , lid V&VN-antroposofische zorg, AGB-code 90041465.
 • Consultatiebureau Widar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30288061.