Wat Kost CB Widar?

 • Het consultatiebureau heeft een raamovereenkomst met de GGD Regio Utrecht, die de reguliere consultatiebureaus in de regio verzorgt. Hiermee worden de basiskosten gedekt.  
 • Voor kinderen buiten dit werkgebied wordt geen subsidie gegeven en deze kinderen vallen dus in hoger tarief.                                                                                                                    

Voor de kinderen binnen het gebied van de GGD Regio Utrecht per 1 januari 2024

 • € 216 voor het eerste levensjaar
 • €   90 voor het tweede levensjaar
 • €   32 voor het derde en vierde levensjaar                                                                                                                                             

Voor de kinderen buiten het gebied van de GGD Regio Utrecht die reeds staan ingeschreven bij CB Widar: Alleen indien plaats:

 • € 330 voor het eerste levensjaar
 • € 110 voor het tweede levensjaar
 • €  42 voor het derde en vierde levensjaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 • Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding binnen 24 uur, zullen de kosten van het consult à  € 18 in rekening worden gebracht.                                                                                                                           
 • Ieder jaar wordt de begroting gemaakt voor het komende jaar en bekeken of een eventuele kostenaanpassing nodig is.                                                                                                                                           
 • De cursussen worden geheel uit de meerkosten betaald evenals het voorlichtingsmateriaal tijdens huisbezoeken en consulten.                                                                                                                                            
 • Alle eerste receptjes zijn gratis en voor herhaalrecepten wordt € 15 in rekening gebracht.

Betaling:

 • U krijgt per levensjaar van het kind een factuur.
 • Afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering is het soms mogelijk dat bijdrage vergoed wordt uit het budget van de antroposofische geneeskunde.                                                                                  
 • D.J. van Klaveren- Hogenkamp, jeugdarts KNMG en antroposofisch arts, lid AJN, lid NVAA, AGB-code 84028193  en BIG-registratie 8903976250
 • S.M.W. Stroink- van Moorsel, jeugdverpleegkundige & antroposofisch verpleegkundige, lid V&VN-antroposofische zorg, AGB-code 90041465 en BIG-registratie 89019210830
 • M. Engels- van der Pol, jeugdarts KNMG, lid AJN, AGB-code 84104576 en BIG-registratie 79921698901
 • S. van Veen, jeugdverpleegkundige en antroposofisch verpleegkundige, BIG-registratie 
 • Consultatiebureau Widar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30288061.
 • Consultatiebureau Widar heeft volgende AGB-Code:84056012