Aanvullende en ondersteunende behandeling bij kanker.


Als u te horen heeft gekregen dat u kanker heeft, leidt dat tot een periode met belangrijke keuzes en onzekerheid. Ook in die periode willen werkers van Widar er voor u zijn en ondersteuning bieden.

Binnen Widar, bieden wij een aantal antroposofische en integratieve therapieën aan, als aanvulling op uw reguliere behandeling. U kunt daarvoor kiezen in het begin van uw behandeling of later. Soms wordt een dergelijke keuze zelfs enkele jaren na het stellen van de diagnose pas actueel, omdat u merkt dat u tegen bepaalde zaken blijft aanlopen, die met het ziekteproces, de behandeling of de situatie erna te maken hebben.

Sinds enige tijd werkt Widar,  in het kader van het zorgprogramma kanker, samen met Therapeuticum Aurum in Zoetermeer en met de leerstoel Antroposofische Geneeskunde van Hogeschool Leiden. Die samenwerking leidt er toe dat extra expertise wordt toegevoegd aan de therapieën, die er binnen Widar, als aanvulling op de reguliere behandeling, altijd al gegeven werden.

Bij de antroposofische en integratieve therapieën, als aanvulling op de reguliere behandeling, neemt uw huisarts een centrale, coördinerende rol in; hij/zij inventariseert, samen met u, uw behoefte. Samen verkent u passende therapieën en kijkt u naar de eventuele duur en intensiteit daarvan.

Als u nadere informatie wilt of vragen heeft, kunt u ook, door hier op te klikken, een mail sturen.

Onder de tabs aan de linkerzijde treft u een kort overzicht aan van de mogelijkheden van Widar en treft u informatie aan over overige zaken.