Antroposofisch consult

... als u bij ons patiënt bent.

Toyna van Walré de Bordes, Christine Huntjens, Anne van Engelen en Nienke Smitsman zijn behalve huisarts ook antroposofisch arts.

Ook onze vaste vervangers hebben de opleiding gedaan of volgen die.

Bij alle artsen kunt u dus tijdens het consult aangeven dat u ook in antroposofische geneesmiddelen en/of therapieën geïnteresseerd bent. Dan kijken wij wat de mogelijkheden zijn om langs deze weg uw klachten te behandelen.

... als u niet bij ons patiënt bent.

Wij verwijzen u graag door naar onze collega Marieke Krans, consultatief antroposofisch arts. Zij heeft veel ervaring met antroposofische medicatie en antroposofische therapieen. Wij werken graag met haar samen. Hier vindt u haar gegevens.