Antroposofisch consult

... als u bij ons patiënt bent.

Toyna van Walré de Bordes, Christine Huntjens, Anne van Engelen en Nienke Smitsman zijn behalve huisarts ook antroposofisch arts.

Ook onze vaste vervangers hebben de opleiding gedaan of volgen die: Mirjam Kroon en Esther van Osselen zijn in opleiding tot antroposofisch arts.

Bij alle artsen kunt u dus tijdens het consult aangeven dat u ook in antroposofische geneesmiddelen en/of therapieën geïnteresseerd bent. Dan kijken wij wat de mogelijkheden zijn om langs deze weg uw klachten te behandelen.

... als u niet bij ons patiënt bent.

Ook als u niet als patiënt bij ons bent ingeschreven, kunt u een afspraak maken voor een antroposofisch consult. Alle informatie hierover  kunt u vinden onder ‘de Consultatieve patiënt in Widar”.