Antroposofisch consult

... als u bij ons patiënt bent.

Toyna van Walré de Bordes, Sanne van Sonsbeek, Christine Huntjens en Anne van Engelen zijn allen behalve huisarts ook antroposofisch arts.

Ook onze vaste vervangers hebben de opleiding gedaan of volgen die.

Bij alle artsen kunt u dus tijdens het consult aangeven dat u ook in antroposofische geneesmiddelen en/of therapieën geïnteresseerd bent. Dan kijken wij wat de mogelijkheden zijn om langs deze weg uw klachten te behandelen.

... als u niet bij ons patiënt bent.

Op dit moment heeft alleen Toyna van Walré de Bordes ruimte voor consultatieve patiënten. Om zich aan te melden bij haar gebruikt u het gewone inschrijfformulier en kiest u voor de optie "consultatieve patiënt bij Toyna van Walré de Bordes".

Een tweede optie is onze collega Marieke Krans, consultatief antroposofisch arts. Zij heeft veel ervaring met antroposofische medicatie en antroposofische therapieën. Wij werken graag met haar samen. Hier vindt u haar gegevens.