Herhaalrecepten 24 uur te bestellen

Medicijnen die u langdurig in een vaste dosering gebruikt, kunt u op veel manieren aanvragen. Hieronder leest u op welke verschillende manieren dat kan.

via onze receptenlijn (via keuzemenu telefoon)

Via onze receptenlijn kunt u medicijnen bestellen die u doorlopend gebruikt. Bel het nummer van de huisarts en kies via het keuzemenu de receptenlijn. U kunt een bandje inspreken. Noem uw naam, geboortedatum, de gewenste medicijnen en hoeveel u er nodig heeft. Twee dagen later liggen de medicijnen klaar bij uw apotheek. De lijn is 7 dagen per week, 24 uur per dag te bereiken.

via uw apotheek (e-mail)

Het is ook mogelijk een e-mail naar uw apotheek te sturen voor herhalingsmedicatie. Vraag uw apotheek hoe dat werkt. 

via het patiëntportaal

Patiënten die het patiëntportaal gebruiken, zijn er enthousiast over. U ziet na het inloggen een overzicht van de medicatie u volgens ons systeem gebruikt of in het laatste jaar gebruikt heeft. Daarin kunt u aanvinken welke medicatie u wilt bestellen. Ga hier naar patiëntportaal.

 

Nieuwe recepten bestellen

Wilt u medicijnen bestellen die niet eerder door de huisarts zijn voorgeschreven? Bel dan graag de gewone telefoonlijn, zodat overleg mogelijk is.

Via welke route de medicatieaanvraag ook binnenkomt bij de huisartsenpraktijk; de laatste stap is altijd dat de huisarts het recept (elektronisch) ondertekent. Het is immers belangrijk dat de huisarts weet welke medicijnen de patiënten bestellen.

Vragen over het herhaalrecept?

Mochten er vragen zijn over het herhaalrecept, dan belt de assistente of de huisarts u hierover op. Liggen uw medicijnen ondanks uw aanvraag niet klaar bij de apotheek, dan kan het zijn dat wij aanvullende vragen hadden en u niet konden bereiken. Neemt u dan alstublieft telefonisch contact met ons op, of vraag de apotheek dat te doen als u daar aan de balie staat.