Geaccrediteerde praktijk

Onze praktijk heeft het kwaliteitskeurmerk van de NPA (NHG PraktijkAccredtering).  Voor behoud van dit keurmerk, werken wij door het jaar heen aan verbeterprojecten en krijgen wij jaarlijks een herkeuring. De NPA onderzoekt alleen de standaard huisartsenzorg die wij leveren; de antroposofische zorg valt buiten hun accreditatie. Klik hier voor een overzicht van de kwaliteitseisen waaraan wij als NHG-geaccrediteerde praktijk voldoen.

 

Heeft u een klacht of ziet u iets wat beter kan?

Heeft u een klacht of ziet u iets wat beter kan? Wij proberen onze uiterste best te doen om goede zorg te leveren. Toch kan het natuurlijk gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Wij willen dit graag weten, zodat we er wat mee kunnen doen.

Onze voorkeur gaat uit naar een persoonlijk gesprek. De ervaring leert dat een persoonlijk gesprek voor alle  betrokkenen het meest plezierig is en het beste resultaat oplevert. U kunt hiervoor een afspraak op het spreekuur maken van degene die de klacht aangaat. Ook de assistentes kunnen, als u vooraf een tijdstip afspreekt, zorgen dat ze even alleen met u kunnen gaan zitten.

Als u liever schrijft, dan kunt u hier uw klacht of suggestie kenbaar maken via onze website. Dit kan eventueel anoniem. 

 

Mocht u behoefte hebben aan bemiddeling of klachtbehandeling door iemand die geheel los van onze praktijk staat, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijk klachtenfunctionaris. Onze huisartsenpraktijk is aangesloten bij:
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postadres         Postbus 8018, 5601 KA  EINDHOVEN
Telefoon           088- 0229100
Website            https://www.skge.nl/klacht-indienen

 

Antroposofisch medische zorg op consultatieve basis naast uw huisarts

OPT-in / LSP

Privacyverklaring

Patiëntenrechten-verklaring