Telefonisch consult: via de assistente

 

Aan de assistente kunt u telefonisch een vraag stellen. Een deel van de vragen kan de assistente zelf beantwoorden.

Voor de andere vragen overlegt zij eerst met uw huisarts en belt zij u later terug. De assistentes hebben hiervoor een uitgebreide training doorlopen. Zij stellen bijna altijd eerst een aantal aanvullende vragen, om goed de ernst van de klachten in te kunnen schatten. Ook voor een assistente geldt geheimhoudingsplicht. 

 
De assistentes kunnen de meeste uitslagen telefonisch aan u doorgeven. Het gaat vaak om laboratoriumuitslagen. Als zij de uitslag niet zelf kunnen interpreteren, vragen ze eerst toelichting aan de huisarts en bellen u daarna terug.