Uitwendige therapie / antroposofisch verpleegkundige

Uitwendige therapie is een therapie die eigenlijk al jaren oud is. De uitwendige therapie is ontwikkeld door Dr Wegman/Dr Hauscka, in samenwerking met Rudolf Steiner. Bij uitwendige therapie wordt er een medicament op de huid aangebracht, in de vorm van olie-wikkels of kompressen. Uitwendige therapie is elke behandeling via de huid, waarbij het 'ik' organisme in de warmte gewekt wordt. Er wordt warmte gewekt in het lichaam en krijgt het astraal lichaam (gevoelswereld) rust en wordt de vitaliteit verhoogd. Er is vaak tussen de bovenpool (=hoofd en denken) en onderpool (willen) een verstoring, waarbij ieder mens zoekt naar een nieuwe balans. Uitwendige therapie werkt hierbij op het midden gebied, het ritmische midden tussen de vaak wakkere bovenpool en actieve onderpool.

Uitwendige therapie werkt vanuit het zelf genezend vermogen van de mens. In de huid bevindt zich de tastzin. Dit is de zintuig waarover de mens direct na de geboorte al beschikt en dat het langst in het leven blijft bestaan. Dit is ook het zintuig dat bij uitwendige therapie wordt aangesproken. Door middel van de tastzin beleeft de mens heel direct dat hij bestaat. Het doel van de behandeling is het aankomen in, en het bewust worden van het lichaam, het prettig voelen in het eigen lichaam.

Door de totaalinwrijving ritmiseert de ademhaling als vanzelf en wordt de aanwezigheid van wie iemand is als het ware terug het lichaam ingelokt.

Wie is Anne Geels

Mijn naam is Anne Geels, verpleegkundige antroposofische zorg. Na 13 mooie jaren in het UMC als reumaverpleegkundige gewerkt te hebben volgde ik mijn hart: Ik studeerde antroposofische verpleegkunde bij Plegan. En daarna heb ik mijn baan als verpleegkundige aan het UMC opgezegd. Ik kan nu eindelijk mijn verpleegkundig vak helemaal met mijn verdere antroposofische levenswijze verbinden!

De rust en aandacht voor mijn medemens vind ik onmisbaar in mijn verpleegkundige werk. 
Met uitwendige therapie wil ik meehelpen de voorwaarden te scheppen om bewuster te worden van je eigen gesteldheid en je zelfgenezende vermogen. Ik help je om de balans te (her)vinden, en om dichter bij de kern van de zaak te komen.

Ik ben enthousiast over de mogelijkheden om hier met inwrijvingen, kompressen en wikkels aan te werken.

Wie is Sacha van Veen 

Mijn naam is Sacha van Veen. Ik ben Verpleegkundige Antroposofische zorg. Na mijn HBO-Verpleegkunde studie, heb ik de Voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit de antroposofie gevolgd.

Voordat ik deze opleiding ging volgen, heb ik 20 jaar als verpleegkundige gewerkt in vele verschillende werkvelden in de gezondheidzorg.

Uiteindelijk zocht ik naar meer verdieping en contact met patiënten. Tijdens het werken in een antroposofische kliniek kwam ik in aanraking met de Uitwendige therapie en werd ik enthousiast. Uitwendige therapie spreekt mij aan omdat je door middel van een inwrijving of wikkel/kompres bewust wordt van je eigen lichaam, van jezelf en van je eigen mogelijkheden. Je ervaart weer verbondenheid en balans in je lichaam en je krijgt het gevoel dat je de wereld weer beter aankan.