Wat kost actief beeldende therapie?

Kennismakingsgesprek        30 minuten    geen kosten
Intakegesprek                       90 minuten    80,-
Spelontmoeting                    50 minuten     60,-
oudergesprek                       90 minuten     80,-
Uitgebreid digitaal verslag                          80,-

  • De tarieven zijn inclusief voorbereiding en gebruik van materialen.
  • Verhindering van gemaakte afspraken graag uiterlijk 24 uur tevoren doorgeven. Daarna zal ik de kosten in rekening moeten brengen.
  • Voor actief beeldende therapie heeft u in principe geen verwijzing van de huisarts nodig.

Maandelijks ontvangt u een nota. Deze dient binnen twee weken te worden voldaan op rekeningnummer:  H.M. Kooij NL74 TRIO 0320033910

 

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

Sinds enige tijd wordt de therapie niet meer vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Mijn betalingsregeling maakt dat het voor de meeste mensen toch mogelijk wordt om de onderzoekende fase van de therapie te kunnen volgen:

Dit eerste deel van het traject omvat: Een intakegesprek met de ouders, 6 spelsessies met alleen uw kind, en ter afronding een oudergesprek.

In totaal komt dat op een bedrag van 520,00,- Normaal gesproken beslaat deze fase een periode van ongeveer drie maanden, waarin ik u maandelijks een rekening stuur met de tot dan toe gemaakte kosten.

Mijn betalingsregeling bestaat hieruit dat het totaalbedrag van 520,- over 6 maanden verdeeld wordt. Dat komt dan op een bedrag van 86,50,- euro per maand.

Daar tegenover staat een traject waarin ik diepgaand onderzoek doe naar wat er speelt bij uw kind, en dat ik de bevindingen uitgebreid met u deel en handvatten aanreik. Vaak kunnen ouders na zo'n eerste traject weer verder met hun kind.