Ons (onder) steunen
We ontvangen regelmatig vragen hoe u ons kunt ondersteunen; zo is er inmiddels een tuingroep ontstaan waar samen aan de tuin rond Widar wordt gewerkt. Ook is er een kunstwerk geschonken dat u in de wachtkamer kunt bewonderen.
En in het najaar heeft er enige tijd een mooie amethist bij de ingang gestaan die helaas is weggenomen.

We zijn heel blij met de steun, hartverwarmend. U kunt ons ook helpen met een financiële bijdrage om de activiteiten te ondersteunen die we als gezondheidscentrum voor u willen verzorgen. 
U kunt uw gift 'oormerken' voor onderstaande items of gewoon omdat u ons een (financieel) hart onder de riem wilt steken.

- meer vaste planten in de tuin en een grote regenton.
- aanschaf van kunst in en om Widar (wachtkamers / buiten)
- gift voor de webinars, virtuele rondleiding en nieuwsbrief.
Ook zouden we graag een nieuwe steen plaatsen.
 
Uw gift kunt u geven via  NL 70 INGB 0003929200 tnv Widar Gezondheidscentrum
met de vermelding gift opening Widar en desgewenst uw oormerk.


Geen ANBI

Stichting Widar Gezondheidscentrum heeft geen ANBI-status.

Dit houdt in dat uw gift niet aftrekbaar is voor uw belasting.

Giften tot een bedrag van € 3.244 per schenker zijn voor Stichting Widar gezondheidscentrum vrij van schenkbelasting. Als uw meer zou willen schenken vragen we u contact op te nemen. U kunt dan een bericht sturen naar: bestuur@widar.nl