Wat is Integratieve Kindertherapie

Integratieve kindertherapie is er voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar die om de een of andere reden niet goed in hun vel zitten, zijn vastgelopen en hulp goed kunnen gebruiken. Dit kan zijn omdat ze iets naars hebben meegemaakt of ergens tegenaan lopen en ze zelf niet weten hoe hiermee om te gaan of de oplossing niet zien. Integratieve kindertherapie is een kortdurende en oplossingsgerichte vorm van hulpverlening wat uitgaat van het zelfhelend vermogen en de kracht van het kind. Ieder kind is uniek en staat centraal in de integratieve kindertherapie. Bij kinderpraktijk Noa wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar uw kind gekeken. Een kind weet vaak zelf wat er aan de hand is, wat het nodig heeft en bewust of onbewust wat de oplossing is. De kindertherapie helpt uw kind nieuwe mogelijkheden te bedenken en passende oplossingen te zoeken voor zijn of haar probleem. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de eigen hulpbronnen (kwaliteiten) van uw kind. De kindertherapie kan in de vorm van praten, maar ook door te spelen, te knutselen, via zwaardvechten, rollenspellen, voetballen, wandelen in het bos tegenover mijn praktijk; kortom net waar uw kind op dat moment behoefte aan heeft.

Integratief houdt in dat er gekeken wordt naar het kind in al zijn facetten; het denken, het gedrag, de gevoelens, de emoties, het fysieke en de spirituele beleving. Het is een overstijgende vorm van begeleiding, waarbij er wordt gewerkt vanuit verschillende verklaringsmodellen. Hierbij staat niet het systeem of de behandelmethode centraal, maar het kind en zijn of haar klacht. (Voor meer informatie zie: www.kinderpraktijknoa.nl)

Als therapeut help ik bij het inzichtelijk maken van de klacht en hoe dit aan te pakken, zodat er weer beweging ontstaat en het kind weer ruimte krijgt voor zijn of haar natuurlijke ontwikkeling.

Voor wie:

Kindertherapie is er voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar die:

• vaak boos zijn en/of zich verdrietig voelen

• last hebben van angsten
• angst hebben om fouten te maken (faalangst)
• piekeren

• hulp nodig hebben bij rouw- of traumaverwerking

• het verlies van een dierbare waar veel verdriet om is
• concentratieproblemen hebben of snel zijn afgeleid
• moeite hebben met uiten van emoties

• problemen met weerbaarheid
• liegen

• probleemgewoonten: nagelbijten, haarplukken, snoepen, tandenknarsen, tics

• zich niet gelukkig voelen, somber zijn, veel huilen
• vaak erg druk of juist teruggetrokken zijn
• moeite hebben met de scheiding van zijn/haar ouders

• ontwikkelingsproblematiek: eet- en slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, motorische problemen of taal- spraak- of leerproblemen.

• contact maken met andere kinderen lastig vinden
• gepest worden of zelf pesten

• moeite met vrienden maken en houden

• veel strijd met andere gezinsleden of leeftijdsgenootjes
• verlegen zijn
• weinig zelfvertrouwen hebben of een negatief zelfbeeld hebben

• hooggevoelig / hoogsensitief zijn
• medisch onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn, eczeem, astma, hyperventilatie, lichamelijke onrust

Of er is iets anders… 

Ouders kunnen bij Kinderpraktijk Noa ook terecht voor vragen rondom de opvoeding, het ouderschap, vragen over de ontwikkeling van uw kind of inzicht wilt in uw eigen opvoedingsstijl.