Polyfarmacie

Wanneer mensen meer dan 5 verschillende geneesmiddelen gebruiken, wordt dat polyfarmacie genoemd. De werking van geneesmiddelen wordt beïnvloed door o.a. vrij verkrijgbare (genees-)middelen, alcohol- en overige middelengebruik, de lever- en de nierfunctie. Antroposofische medicatie wordt hierbij niet meegeteld.

Regelmatige evaluatie

Samen met de apotheker evalueren we bij patiënten met polyfarmacie regelmatig of de medicatie nog op goede gronden wordt voorgeschreven.

Als wij dingen ter verbetering vinden, dan neemt apotheker of huisarts contact met u op. Deze bespreekt met u de mogelijke verbeteringen.

U kunt ook zelf om een evaluatie van de medicatie vragen. Bijvoorbeeld als u  niet goed begrijpt waarvoor de pillen dienen die u voorgeschreven krijgt. Wij doen dit graag, meestal zal u dit aan de praktijkondersteuner somatiek vragen. Wij weten hoe veel makkelijker het is om dagelijks aan de medicijnen te denken, als u begrijpt waarvoor u het slikt.

Medicatie-paspoort

Aan de apotheek kunt u vragen om een "medicatiepaspoort". Een papier met daarop al de medicatie, met een korte aanduiding waarvoor het gegeven wordt en hoe vaak u het inneemt. Als u dit medicatiepaspoort bij u draagt, kunt u altijd de vraag beantwoorden hoe uw medicijnen heten.