Tarieven

Dieetadvies

De vergoeding voor dieetadviezen is voor 180 minuten opgenomen in de basisverzekering. Tevens heeft een deel van de zorgverzekeraars dieetadvisering opgenomen in de aanvullende pakketten.
Ook kunt u voor eigen rekening bij mij terecht voor dieet- en voedingsadvies.

Tarieven coaching, dieetbehandeling of een voedingsadvies

Eerste consult (6 x 1 kwartier) € 112,50
Vervolgconsult ( 2 x 1 kwartier) € 37,50
Vervolgconsult ( 1 x 1 kwartier) € 18,75
Groepsbehandeling per kwartier € 18,75
E-Mail consult € 20,-
Toeslag huisbezoek € 30,-
 

Het gaat hierbij zowel om behandeltijd in direct contact met u, als om behandeltijd die plaatsvindt buiten uw aanwezigheid. Naast de gesprekken die wij voeren, is bijvoorbeeld tijd nodig voor het opstellen en uitwerken van een individueel voedings- of dieetadvies, bijhouden van het dossier en het rapporteren naar de verwijzer.