Praktische informatie

 

Hoe bereikt u mij

Ga hier naar mijn contactgegevens

Hoe lang duurt een behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van uw klacht en hulpvraag.

Toegankelijkheid

Voor behandeling is in principe geen verwijsbrief nodig, tenzij uw zorgverzekeraar een verwijsbrief eist. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden. Voordat de behandeling bij directe toegankelijkheid start, vindt er een screening plaats om te bepalen of ik u in zorg kan nemen.

Opleiding en beroepsgroep

Ik ben een gediplomeerd diëtist. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten werkzaam vanuit de Antroposofie. Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Daarnaast zit ik in een intervisiegroep.

Heeft u een klacht of tip

Ik doe mijn uiterste best om goede zorg te leveren. Toch kan het natuurlijk gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Ik hoor dat graag van U, zodat we samen kunnen kijken hoe we het op kunnen lossen. Mochten we er niet samen uit komen en U wilt alsnog een klacht indienen dan kan dat bij www.klachtenloketparamedici.nl .

Als u deze link aanklikt kunt u uw klacht of suggestie ook kenbaar maken via onze website. Dit kan eventueel anoniem.