Actief beeldende therapie

‘Als je kinderen ongehinderd ziet spelen, werp je als volwassene een blik in een kunstzinnig proces van evenwicht scheppen. Je kijkt binnen in de gezondmakende krachten van het kind. Die toont het in beelden, dat maakt het zo bijzonder. Het kind draagt de gezondmakende krachten in zich, het beleeft ze in zijn beeldende fantasie en verwerkelijkt ze in zijn spelbeelden. Daardoor kan hij er een beetje naar kijken, ermee omgaan, ingrijpen, sturen. Spelbeelden zijn als kindertekeningen: beelden van een werkelijkheid. Maar dan voller, dynamischer, vergankelijker.’ (Edmond Schoorel “beeldschermbeelden, opvoeden in het digitale tijdperk”)

In de actief beeldende therapie wordt deze beeldentaal van het kind gebruikt om problemen te leren kennen en ermee om te gaan. Door tijdens de therapie nauwe aansluiting te zoeken bij de beelden van elk individueel kind, ontstaat een therapie op maat. De therapie is er niet rechtstreeks op gericht om gedragswijziging te bewerkstelligen. Zij pakt met name de oorzaken van de gesignaleerde problemen aan en richt zich zo nodig later in de therapie op gedragsveranderingen.

Om de hulpvraag helder te krijgen en voor behandeling maakt de actief beeldende therapie gebruik van beelden. In beelden kan het kind uitdrukken waar het hindernissen van ondervindt en waar het mee worstelt.

Wie ben ik

Mijn naam is Helen Kooij. Ik ben geboren in 1976. Samen met mijn man en drie kinderen woon ik sinds de zomer van 2021 in Driebergen. In het jaar 2003 begon ik de opleiding kunstzinnige therapie aan de Wervel in Zeist, die ik twee jaar lang met veel enthousiasme heb gevolgd. Toen ons eerste kind zich aankondigde besloot ik een studie stop in te lassen. In de jaren die volgden werd ons gezin stap voor stap groter en wijdde ik mij volledig aan het moederschap. Een bijzondere weg waarvan ik tot nu toe, met vallen en opstaan, zeer veel heb geleerd. De wens om de studie weer op te pakken leefde daar al die tijd doorheen, totdat ik het boek van Jeanne Meijs; “De diepste kloof” in handen kreeg. Vanuit het antroposofische gedachtegoed ontwikkelde zij de actief beeldende therapie en in het boek beschrijft ze de werkzaamheid. De inhoud hiervan raakte mij diep en de wens ontstond om juist zo te willen werken met kinderen en hun ouders. In 2016 werd ik toegelaten aan de opleiding tot actief beeldende therapeut en in de jaren die volgden, maakte ik mij deze manier van werken eigen. In maart 2020 studeerde ik af en sinds die tijd werkte ik als actief beeldende therapeut in een zelfstandige praktijk in het centrum van Bussum. Op deze plek heb ik tot aan onze verhuizing met een klein aantal kinderen mogen werken. Nu ben ik verheugd de actief beeldende therapie binnen Widar te mogen verzorgen.