Hart- en vaatziekten / hoge bloeddruk

Voor patiënten die een hart- of vaatziekte hebben doorgemaakt, zoals hartinfarct (myocart infarct), vernauwde hartaderen (angina pectoris), herseninfarct (CVA), dreigende herseninfarct (TIA), vernauwde slagaderen in de benen (claudicatio intermittens), slechte nierfunctie, hartfalen (decompensatio cordis).
Voor patiënten die alleen risicofactoren hebben om een hart- of vaatziekte te krijgen. Zoals hoge bloeddruk (hypertensie), een te hoog cholesterol, ernstig overgewicht.

Deze patiënten worden in onze praktijk gecontroleerd door de praktijkondersteuner (POH en PVH).

Jaarlijks heeft u een consult in uw geboortemaand. Hiermee kunt u makkelijk onthouden, wanneer u weer verwacht wordt. U krijgt een laboratoriumonderzoek en een consult bij de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner bespreekt met u de uitslagen, meet de bloeddruk en doet zo nodig aanvullend onderzoek.
Zij overlegt altijd met uw huisarts over de behandeling. Zo nodig belt ze u daarna terug om zaken aan te passen.

U wordt door de huisarts naar haar spreekuur doorverwezen. Als u eenmaal bij haar onder controle bent, krijgt u eind van het consult een nieuwe afspraak en labformulier voor een jaar later in uw geboortemaand.

Patiënten met hartfalen wordt door de praktijkondersteuner vaker per jaar gezien. Ook mensen die van medicatie veranderen, komen soms een keer extra.