Diabetes mellitus / suikerziekte

 De praktijkondersteuner (POH en PVH) is in onze praktijk de centrale figuur in de begeleiding van mensen met suikerziekte.

Jaarcontrole in uw geboortemaand

Doordat we de jaarcontrole altijd in uw geboortemaand doen, kan u makkelijk onthouden, wanneer u weer verwacht wordt. Vooraf aan de jaarcontrole wordt er een bloedonderzoek gedaan. Het laboratoriumformulier hiervoor, krijgt u van de praktijkondersteuner in het voorafgaande consult. Of van de huisarts, als de suikerziekte net nieuw ontdekt is.
In de jaarcontrole krijgt u de uitslag van het laboratoriumonderzoek. Er worden u vragen gesteld over voeding, medicatiegebruik, etc. De bloeddruk en gewicht worden gemeten. En er wordt een voetonderzoek gedaan.
Tijdens de jaarcontrole biedt de praktijkondersteuner u aan een eigen werkdoel te kiezen. Zij kan u vele voorbeelden geven van patienten die u daarin voorgingen.

Tussentijdse controles

Tussendoor zijn er één of meer tussentijdse controles. Vooraf is er een beperkter bloedonderzoek. Als u eenmaal stabiel bent ingesteld, hoeft u minder vaak te komen. In periodes van instellen op nieuwe medicatie, komt u soms juist een keer extra. Mensen die insuline gebruiken hebben elke drie maanden een afspraak.

Eén van de tussentijdse controles, is er een controle bij uw eigen huisarts die een aanvullend lichamelijk onderzoek doet.

Fundusfoto (foto van de ogen) en diëtist (voedingsadviezen speciaal voor diabetes)

Een maal per één à twee jaar wordt u verwezen voor een fundusfoto.
Bij start en als er grote medicatiewisselingen krijgt u een consult bij een diëtiste. Daarbuiten kunt u op eigen vraag naar een diëtiste verwezen worden.