Astma en COPD/ longziekten

Patiënten die emfyseem of COPD hebben worden jaarlijks opgeroepen voor een consult bij door de praktijkondersteuner (POH).

Om de paar jaar is dat een consult inclusief een longfunctieonderzoek (spirometrie).

Ook mensen met een ernstige vorm van astma controleert zij regelmatig. Bij ernstige astma jaarlijks, anders om de paar jaar.

De praktijkondersteuner (POH) doet ook een eenmalig longfunctieonderzoek op doorverwijzing van de huisarts. Of ze geeft op indicatie inhalatie-instructies.

Voor mensen die langdurige roken, of gerookt hebben, is er de mogelijkheid op eigen verzoek een longfunctieonderzoek te krijgen. Dit wordt uiteraard gecombineerd met een aanbod ondersteund te worden bij het stoppen met roken.