Astma en COPD/ longziekten

Patiënten die emfyseem of COPD hebben worden jaarlijks opgeroepen voor een longfunctieonderzoek (spirometrie).
Ook mensen met een ernstige vorm van astma controleert zij jaarlijks. Daarnaast kan zij op indicatie een eenmalig longfunctieonderzoek doen of inhalatie-instructies geven.
Voor mensen die langdurige roken, of gerookt hebben, is er de mogelijkheid op eigen verzoek een longfunctieonderzoek te krijgen.