Aanmelden bij het patiëntportaal

U wordt geregistreerd met uw e-mailadres.

Hierna kunt u via uw e-mailadres inloggen wanneer u maar wilt.

Op dit e-mailadres krijgt u, elke keer dat u bij het patiëntportaal inlogt, een sessiecode toegestuurd. Met deze sessiecode kunt u vervolgens de inloggen en contact maken met uw huisarts.

 

Minderjarige kinderen aanmelden bij Patiëntportaal

Het is belangrijk om te weten dat de aanmelding persoonlijk is. Elk gezinslid heeft een eigen e-mailadres nodig, omdat aan uw e-mailadres uw eigen dossier gekoppeld wordt. Voor jonge kinderen kan u als ouder een mailadres aanmaken, dat u zelf beheert.

Voor kinderen geldt afhankelijk van de leeftijd andere rechten. Deze staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst ( WGBO) Deze gelden ook bij PatiëntPortaal:

Kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot 12 jaar beslissen nog niets zelf. De ouders of de voogd beslissen voor hen. Aan jonge kinderen moet wel op een begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren. Voor kinderen tot 12 jaar kunnen de ouders een e-mailadres voor het patiëntportaal beheren.

Kinderen van 12 tot 16 jaar

Zowel de ouders als het kind moeten toestemming geven. De mening van het kind is in principe doorslaggevend. Ook voor het patiëntportaal geldt dat zowel de ouders als het kind het recht hebben om in het dossier te kijken. Ouders en kind hebben samen een e-mailadres in gebruik voor het patiëntportaal.

Kinderen vanaf 16 jaar

Kinderen vanaf 16 jaar zijn beslissingsbevoegd. Dat betekent dat ze zelf mogen beslissen welke medische behandeling ze willen of juist niet willen. De ouders krijgen alleen medische informatie over hun kind, als het kind daar toestemming voor geeft. De jongere kan het e-mailadres nu veranderen in een mailadres dat alleen de jongere zelf leest.

Direct naar Patiëntportaal: Klik op de oranje knop in de foto hierboven