Visite

Huisbezoek aanvragen vóór 10.00 uur ’s ochtends

Soms is het niet mogelijk om zelf naar de praktijk te komen, omdat u te ziek bent of slecht ter been. Dan kunt u een huisbezoek aanvragen. Bel dan vóór 10.00 uur naar de praktijk. De assistente zal u vragen naar de reden voor het huisbezoek, zodat zij de huisarts kan informeren. De huisarts komt dan naar u toe.

De huisarts komt onmiddellijk naar u toe als er sprake is van een levensbedreigende situatie. In andere situaties hangt het af van de ernst van uw klacht  of van onze agenda. De meest zieke mensen bezoeken we meteen na het ochtendspreekuur; de minder zieke mensen aan het eind van de dag of de volgende dag.

Huisbezoeken in het verzorgingshuis

Toyna van Walré de Bordes is ook de vaste huisarts van het kleine particuliere verzorginghuis “Villa Pavia” en eerstelijnsverblijf De Wulperhorst, beide onderdeel van Valuas. Op beide adressen is de vaste visitedag op dinsdag. 

Anne van Engelen is de vaste huisarts in verzorgingshuis "Villa Labrie". Zij doet de multidisciplinaire overleggen altijd op dinsdag en de visites verspreid over de week.

In alle huizen komen de huisartsen uiteraard ook per direct als dat nodig is.

Huisbezoek na  een ziekenhuisopname of tijdens de kraamperiode

Na een ziekenhuisopname hebben sommige mensen vragen over de aandoening of over de nieuwe medicijnen. Mocht dit het geval zijn en u bent nog niet in staat om naar de praktijk te komen, dan komt de huisarts bij u thuis. U kunt een huisbezoek aanvragen via de assistente.

Tijdens de kraamperiode, dus de eerste zes weken na de bevalling, is het prettig de leefwereld nog heel klein te houden. U komt dan liever nog niet naar de huisartsenpraktijk. U wilt ook geen infecties van anderen uit de wachtkamer meenemen naar de pasgeborene thuis. Mocht u in die periode een medische vraag hebben waarbij het belangrijk is dat we de pasgeborene zien, dan komen wij aan huis.