Wij hebben een aantal verbeteringen in onze praktijkorganisatie doorgevoerd.

Sindsdien is de wachttijd tot er plek is in de agenda, korter. En sindsdien is de kans om een afspraak te krijgen bij de huisarts van eerste voorkeur eerlijker gespreid.

 

Als u een afspraak maakt, krijgt u altijd een afspraak voor 10 minuten.  

U krijgt van de assistente altijd een normale afspraak van 10 minuten. En zij noteert in de agenda van de arts waarvoor u komt. Als u dan aangeeft meer vragen te hebben, adviseert ze u om daaruit vast de belangrijkste of urgentste vraag te kiezen voor het consult.   

Omdat er te lange wachttijden ontstonden voor de acute klachten, is het maken van een dubbel consult afgeschaft.

U zult merken dat als het medisch nodig is, een consult soms toch langer duurt. Daar kiest de huisarts op dat moment voor. We hebben hiervoor enige flexruimte in de agenda. Die wordt dan die dag voor u gebruikt. 

Het kan nog steeds zijn, dat u later dan gepland uit de wachtkamer gehaald wordt. Bijvoorbeeld door een spoedgeval. Of de huisarts moet weglopen uit het spreekuur voor een visite. Of een patiënt moet direct gezien worden om te besluiten of hij/zij door moet naar het ziekenhuis. Enzovoort. 

Als u belt voor een afspraak, krijgt u een plek in de agenda voor hooguit één week vooruit

Er wordt altijd binnen één week ingepland en niet verder vooruit in de tijd. We hebben gemerkt, dat daarmee een veel grotere groep mensen bij de huisarts van eerste keuze terecht kan.

Daar staat tegenover, dat als u gewend was ver vooruit te plannen - om zeker te weten dat u uw huisarts van voorkeur zou treffen - u nu ook wel eens genoegen moet nemen met een consult bij een ander.