Wij hebben een aantal verbeteringen in onze praktijkorganisatie doorgevoerd.

Sindsdien is de wachttijd tot er plek is in de agenda, korter. En sindsdien is de kans om een afspraak te krijgen bij de huisarts van eerste voorkeur eerlijker gespreid.

 

Als u een afspraak maakt, krijgt u altijd een afspraak voor 10 minuten.  

U krijgt van de assistente altijd een normale afspraak van 10 minuten. En zij noteert in de agenda van de arts waarvoor u komt. Als u dan aangeeft meer vragen te hebben, adviseert ze u om daaruit vast de belangrijkste of urgentste vraag te kiezen voor het consult.   

Sommige mensen hadden de gewoonte een dubbel consult af te spreken om verschillende vragen in één keer te behandelen. Andere mensen voorzagen dat het probleem dat ze te bespreken hadden veel tijd zou vragen en vroegen daarom om een dubbel consult. Beide samen had tot gevolg, dat er te lange wachttijden ontstonden voor de acute klachten. Daarom is het zelf maken van een dubbel consult afgeschaft.

U zult merken dat als het medisch nodig is, een consult soms toch langer duurt. Daar kiest de huisarts op dat moment voor. We hebben hiervoor enige flexruimte in de agenda. Die wordt dan die dag voor u gebruikt. 

Het kan nog steeds zijn, dat u later dan gepland uit de wachtkamer gehaald wordt. Bijvoorbeeld door een groot spoedgeval. Of de huisarts moet weglopen uit het spreekuur voor een visite. Of een patiënt moet direct gezien worden om te besluiten of hij/zij door moet naar het ziekenhuis. Enzovoort. 

Als u belt voor een afspraak, krijgt u een plek in de agenda voor hooguit één week vooruit

Er wordt altijd binnen één week ingepland en niet verder vooruit in de tijd. We hebben gemerkt, dat daarmee kan een veel grotere groep mensen bij de huisarts van eerste keuze terecht. Daar staat tegenover, dat als u gewend was ver vooruit te plannen - om zeker te weten dat u uw vaste huisarts zou treffen - u ook wel eens genoegen moet nemen met een consult bij de huisarts die niet uw eerste keuze is. De huisartsen zelf hebben er ook voordeel bij: de agenda is over de verschillende dagen meer gelijk gevuld.  

De telefonisch consulten met de assistente: meestal per direct, soms na overleg 

Nog steeds handelen de assistentes verreweg de meeste telefonische vragen zelf met u af. Veel vragen kunnen ze direct zelf beantwoorden. Soms stellen ze de vraag door aan de huisarts en wordt u later door de assistente terug gebeld met het antwoord dat de huisarts hen gaf. 

De telefonisch consulten met de huisarts: afspraak voor een dagdeel

Tegenwoordig doen de huisartsen ook weer telefonische consulten. Dat doen ze waar dat een fysiek consult goed kan vervangen. Een nadeel is, dat u dan over langere tijd telefonisch bereikbaar moet zijn: de telefonische consulten worden niet op een tijdstip ingepland, maar op een dagdeel. U weet dat u dan ergens in de ochtend of ergens in de middag (t/m begin avond) gebeld wordt.