Marianne Steijnis,
praktijkondersteuner GGZ in de huisartsenpraktijk Laan van Beek en Royen

Mijn naam is Marianne Steijnis (1972). Ik werk vanaf maart 2024 een aantal uren per week binnen Widar in het POH GGZ team. Ik werk ook bij Therapeuticum Calendula in Gouda. Ik ben van oorsprong opgeleid als beeldend therapeut en heb als zodanig 12 jaar in de GGZ gewerkt. Ik heb de opleiding maatschappelijk werk gedaan. En ik heb me verdiept in systeemtherapie. Dit deed ik, toen ik onder andere werkte met daders van huiselijk geweld. Ik wilde ingewikkeldheden tussen mensen begrijpen. Van hieruit maakte ik de stap naar LHBT (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transseksueel) specifieke hulpverlening. Bij deze psychosociale hulpverlening gaat het over het eigen innerlijk identiteitsproces in samenhang met de sociale omgeving. Sinds 2020 werk ik als POH GGZ binnen huisartsenpraktijken. Ik put hierbij uit de ervaring die ik op al deze werkplekken heb opgedaan. Mijn werk ervaar ik als een bijzonder avontuur van een ontmoeting en een stukje met elkaar oplopen. Bij het zoeken van een pad, bij een proces dat ertoe doet. Wees welkom.

Ik biedt - naast individuele gesprekken - ook twee groepen aan. Ik geloof in de meerwaarde van ontmoeting en uitwisseling met elkaar.

Een groep voor mensen die kampen met stress, overbelasting en burn out

Deze groep bestaat uit zes groepsbijeenkomsten. In elke bijeenkomst staat een thema centraal dat iedereen wel herkent die met overbelasting te maken heeft. Klik hier voor meer informatie

Een groep voor mensen die vragen of dilemma’s ondervinden rondom gender en seksuele oriëntatie

Dit zijn open bijeenkomsten. Zowel voor mensen die beginnend die voor zichzelf aan het onderzoeken zijn, als voor mensen die hun weg gevonden hebben en willen uitwisselen hoe ze de thema's een plek in hun leven geven. Klik hier voor meer informatie.