BALANSGROEP “herstellen na overbelasting”

Een groep voor mensen die kampen met stress, overbelasting en burn out

 

Merk je

- dat je al langer uit balans bent en het leven meer van je vraagt dan dat je aan kan?
- dat je door blijft gaan, je er niets bij kan hebben en  erg prikkelbaar bent?
- dat je last hebt van concentratie problemen, emotionaliteit,  piekeren, niet  meer kunnen ontspannen of  slecht slapen?
- of wellicht ook kampt met  hartkloppingen, hoofdpijn, moeheid of rugklachten?
- en dat dit maakt dat je jezelf niet meer terug herkent als persoon die je eigenlijk bent?

Als je kampt met deze signalen zou het kunnen zijn dat er sprake is van stress, overbelasting of burn-out. Dit kan iedereen overkomen, van jong tot oud , werkend, als ouder of mantelzorger of doordat levensomstandigheden of levensgebeurtenissen soms veel van ons kunnen vragen.
Er is dan moed  nodig om noodzakelijke keuzes te maken om het tij te kunnen keren. Een pas op de plaats  kan gepaard gaan  met faal gevoelens en ontreddering “wat nu?”
Rust en tijd kan al veel doen als je daartoe ook de juiste invulling voor jezelf kan vinden.
Met het nieuwe initiatief van de balans groep wil Widar actief houvast bieden  richting  herstel met thema besprekingen, oefeningen  en het delen van ervaringen.

Uitgangspunt  voor de groep vormt de Acceptence Commitment Therapy (ACT). Met een belangrijke plek voor een ervaringsgerichte oefeningen  die aansluiten bij het antroposofische gedachtengoed over de balans tussen  hart, hoofd en handen.
Bij herstel van overbelasting zijn er 3 fases te onderscheiden: kunnen gaan herstellen op fysiek niveau (hoe je lichaam daarbij te helpen), bewustwording van eigen patronen (piekeren/overtuigingen/persoonlijke stijl) en  hervinden van regie (door contact met jezelf en grenzen in relatie tot anderen).

Zes groepsbijeenkomsten

In elke bijeenkomst staat een thema centraal dat met overbelasting te maken heeft. Je kan bij elk thema instappen en komt dan zes maandagen achter elkaar.

Voor wie?

Je kan hieraan deelnemen als je een burn-out hebt. Je kan ook deelnemen als je wil voorkomen dat je een burn-out krijgt.

Wanneer

Maandagochtend 10.30- 11.45 uur

Aanmelden

De huisarts plant in overleg met jou een individueel consult in de agenda Marianne Steijnis, POH GGZ. In dit consult bekijk je samen met haar of deze groep een passend aanbod is.

Kosten

De begeleiding door de POH-GGZ valt onder huisartsenzorg, dus je krijgt hiervoor geen rekening. 

 

Vaardigheden onder leiding van de therapeuten van Widar

In de toekomst wil Marianne Steijnis een deel van de bijeenkomsten specifieke vaardigheden laten oefenen onder leiding van de therapeuten van Widar.
Zo lang dit nog geen deel uitmaakt van de zes groepsbijeenkomsten, kan je Marianne vragen je hiervoor individueel van deze therapieën te verwijzen.
Als deze samenwerking gerealiseerd is, komt hierover aanvullende informatie op deze pagina.

Kosten

Van die therapeut krijgt u dan wel een rekening. De activiteit valt onder alternatieve geneeskunde en wordt bijna altijd vergoed als u een aanvullende verzekering heeft.