Hoe bereikt u mij

ga naar mijn contactgegevens

Hoe lang duurt een behandeling

Een afspraak actief beeldende therapie duurt ongeveer 50 minuten per keer.
In principe vind de therapie 1 keer per week plaats.
De tijdsperiode van het gehele therapietraject is afhankelijk van de aard van de hulpvraag en de voortgang.

Werkwijze

Een therapie- of begeleidingstraject bestaat uit de volgende stappen:

kennismakingsgesprek: Dit eerste gesprek is meestal telefonisch, duurt ongeveer een half uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Samen met u kijk ik of de actief beeldende therapie in de huidige situatie de juiste weg is. De hulpvraag van de ouders komt hierin naar voren.

Aanmelding: Vervolgens melden ouders of de wettelijke verzorgers of derden met schriftelijke toestemming van ouders, het kind aan.

Intake gesprek: Ouders spelen een belangrijke rol in het therapie traject. In deze uitgebreide anamnese wordt de levensweg van het kind diepgaand besproken. Van conceptie tot en met het heden. Vaak komen de ouders tijdens dit gesprek al tot de nodige inzichten en extra handvatten. Uw kind is tijdens dit gesprek niet aanwezig.

Spelsessie: Daarna komt uw kind wekelijks of tweewekelijks voor een spelsessie van ongeveer 50 minuten.

Contact met derden: Als dat in het belang van het kind is, kan er daarnaast contact ontstaan met de begeleiders van het kind op school, met instanties of andere therapeuten binnen de directe leefwereld van het kind. De ouders die het kind hebben aangemeld dienen hiervoor toestemming te geven. Waar nodig wordt doorverwezen naar andere hulpverleners.

Oudergesprek: Na 5 of 6 spelsessies volgt een oudergesprek. Hierin help ik u om uw kind beter in beeld te krijgen. De beeldentaal waarin het kind met mij heeft gesproken en mijn bevindingen deel ik met u. Zo kunt u het therapeutische proces van uw kind goed volgen. De beelden worden niet aan uw kind zelf uitgelegd. Voor uw kind is het voldoende dat de volwassenen om hem heen er inzicht in en begrip voor hebben. Samen verhelderen we de vraag van uw kind nog meer en bied ik praktische adviezen voor de opvoeding thuis. Vaak is dit voldoende om u weer met elkaar op weg te helpen.

Soms is er meer nodig voor het kind en voor u. In dat geval kunnen we het therapietraject verlengen. Regelmatig volgen er dan op afspraak oudergesprekken waarin ik u meeneem in het proces dat uw kind gaat.

Afsluiting traject: Het therapietraject wordt met een oudergesprek afgesloten. 

Uitgebreid digitaal verslag: Het kan fijn zijn om een uitgebreid verslag te ontvangen van wat er tijdens de therapie zichtbaar is geworden rond uw kind. In sommige gevallen kan dat helpen om ook de school mee te kunnen nemen in het proces dat ouders en kind zijn gegaan. Zo krijgen de mede- opvoeders op school, of eventueel ook andere instanties, een beter beeld van uw kind, van wie het is en wat het nodig heeft. Een dergelijk verslag schrijf ik op verzoek van de ouders.

Huisbezoek

Als uw omstandigheden daar om vragen is het mogelijk dat ik voor het intakegesprek of de oudergesprekken bij u thuis langs kom.

Opleiding en beroepsgroep

Ik ben gediplomeerd actief beeldende therapeut en aangesloten bij Sampo, de beroepsvereniging voor actief beeldende therapeuten.

Heeft u een klacht of tip

Ik doe mijn uiterste best om goede zorg te leveren. Toch kan het natuurlijk gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Ik wil dit graag weten, zodat ik er iets mee kan doen.

Als u deze link aanklikt kunt u uw klacht of suggestie ook kenbaar maken via onze website. Dit kan eventueel anoniem.