Widar Gezondheidscentrum - het therapeuticum

Wie zijn de therapeuten

 

Margreet Florentinus, praktijkondersteuner GGZ

Mijn naam is Margreet Florentinus en sinds oktober 2013 ondersteun ik de huisartsen op het gebied van de geestelijke gezondheidzorg. Deze functie heet POH-GGZ.

Ik ben opgeleid als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (Hogeschool van Utrecht) en als Systeemtherapeut (Phoenix-opleidingen). Momenteel volg ik de interdisciplinaire basismodule antroposofische gezondheidszorg (Academie Antroposofische Gezondheidszorg).

Mijn werkwijze is vanuit de cognitieve (aandachtgerichte) gedragstherapie en het systemisch (contextueel) werken. Samengevat : steunend, structurerend, inzicht-gevend, oplossingsgericht en uitgaand van het gezonde.

Voordat ik als POH-GGZ in dienst kwam ben ik ruim 10 jaar aan Lievegoed ‘antroposofisch geïnspireerde geestelijke gezondheidzorg’ verbonden geweest en had ik onder andere een consultatieve functie binnen Widar voor patiënten die kampen met middelengebruik of anderszins verslavingsdynamiek.