Stoppen met roken met een groep, werkboek en App

U denkt erover om te stoppen met roken. Daar zijn veel goede redenen voor. Misschien probeerde u het al eerder, maar bleek het stoppen lastig vol te houden.
U vervult de belangrijkste rol in het proces om te stoppen met roken. Het lukt als u zélf echt wilt stoppen. Stoppen met roken is de beste beslissing die u voor uzelf gaat nemen. Wij kunnen u hier in begeleiden.

Groepsbegeleiding

De begeleiding bestaat uit zes bijeenkomsten. De eerste vijf bijeenkomsten vinden plaats in een tijdsbestek van 3 maanden. De laatste bijeenkomst is een terugkombijeenkomst in overleg met de groep. De bijeenkomsten duren 1,5 tot 2 uur.
De bijeenkomsten worden begeleid door Erik van Barneveld en Nicole Philippens, Trainers Stoppen-met-rokencursus Zorroo.
De stopcoaches hebben een speciale training gevolgd om u te begeleiden in het stoppen met roken. Zij staan geregistreerd in het kwaliteitsregister Stoppen met Roken.

U hoeft de eerste bijeenkomst nog niet gestopt te zijn met roken

Stoppen met roken gaat gedurende de cursus gebeuren. We kijken samen met u op welke manier dat het beste kan plaatsvinden.
We hebben goede resultaten met de cursus en hebben dan ook goede hoop dat het u gaat lukken te stoppen met roken en vervolgens rookvrij door het leven te gaan.  Er zijn u velen voorgegaan, dus u lukt het ook!

De zes bijeenkomsten van de groepsbegeleiding
  1. Kennismaking, informatieverstrekking (o.a. over inzet medicatie en andere hulpmiddelen), voor- en nadelenbalans en rookdagboek
  2. Opstellen trainingsplan met stopdatum, zelfcontrolemaatregelen en rookanalyse
  3. Omgaan met trek
  4. Omgaan met sociale druk
  5. Omgaan met eventuele terugval en noodplan.
  6. Terugkombijeenkomst na 2 maanden
  7. Nazorg: Telefonisch contact na een half jaar en na een jaar
Werkboek en App

Tijdens de begeleiding vragen we u om ook thuis oefeningen te doen of dingen op te schrijven. Dit doet u in het werkboek dat u het eerste consult meekrijgt. Als u zich actief inzet, dan hebt u meer kans om uw doel te bereiken.
Dit begeleidingsprogramma is samengesteld in samenwerking met Jellinek, kliniek voor verslavingszorg te Amsterdam.
Als extra ondersteuning is voor het programma een app ontwikkeld voor uw smartphone. Zo kunt u tijdens moeilijke momenten op ieder moment van de dag ondersteuning krijgen. “ Nu stoppen met roken” in de Appstore (iTunes) of Playstore (Google).

Waar en wanneer

in het gebouw van MTC fysiotherapie, Kroostweg 49 in Zeist.
Van 19.00 uur  tot ongeveer 21.00 uur
Woensdagavond 30 mei, 13 juni, 27 juni, 11 juli en 18 juli
De datum van de terugkombijeenkomst wordt samen met de groep gekozen.                     

Aanmelden

Dan kan via de assistentes van uw huisartsenpraktijk.
Het kan ook via een e-consult aan uw huisarts.
Of via een e-consult aan uw praktijkondersteuner als u daar komt voor DM, COPD of hartvaatziekte.
Neemt u a.u.b. uw pasje mee van de zorgverzekering naar de eerste bijeenkomst.

Een keer verhinderd: graag afzeggen

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dan even afmelden. Dit doet u rechtstreeks bij de stop-coaches. Email smrzeist@zorroo.nl of telefoon 0162-450473

Georganiseerd vanuit Widar, Laantje zonder Eind en praktijk van Kessel

De huisartsenpraktijken Widar Laan van Beek en Royen, Laantje zonder Eind en van Kessel Kroostweg, werken samen. Dit doen wij in een GEZ (Geïntegreerde eerstelijns zorg.
Dat maakt het mogelijk dat wij u gezamenlijk een programma aanbieden dat stoppen met roken makkelijker maakt. Zorroo, Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken, heeft hiermee al veel ervaring. Hun goed draaiende groepsprogramma komt nu ook in Zeist.

Kosten en vergoeding

Deze groepsbegeleiding wordt vergoed door de zorgverzekeraar. En omdat u een erkende groepsbegeleiding volgt, wordt ook ondersteunende medicatie door ze zorgverzekeraar vergoed. Let op: U hebt wel een eigen risico bij de zorgverzekering. Als dat nog niet is opgebruikt, dan wordt de begeleiding met uw eigen risico van de verzekering verrekend.
Meer informatie over de kosten en vergoeding vindt u hier.