De beeldvormende patiëntenbespreking

Met uw toestemming kan een vraagstuk rondom uw gezondheid in een patiëntenbespreking met de therapeuten en artsen centraal staan. 

Wij zullen u dan vragen, of u ook zelf aan dit opbouwen van het beeld wil bijdragen. In dat geval ontmoet u de kring van artsen en therapeuten die zich in u zullen verdiepen en ontmoeten zij u. Dat doen we in de vorm van een klein gesprek tussen u en uw eigen huisarts of therapeut. De anderen luisteren toe en mogen aan het eind vragen stellen. Dit gesprek en vragen stellen duurt ruim een kwartier. 
Als u niet zelf aanwezig bent, bouwt uw eigen arts met eventuele therapeuten die u al kennen, aan de hand van uw ziektegeschiedenis een zo compleet mogelijk beeld op van uw klacht en van de situatie zoals die nu is.

Als u aanwezig was, gaat u nu naar huis. Alle artsen en therapeuten gaan nu vanuit hun herinnering een zo rijk mogelijk beeld van u opbouwen. Eerst voor zichzelf en daarna in tweetallen. 
Daarna gaat iedereen weer uit elkaar. We dragen uw vraag vervolgens een week lang met ons mee. Dagelijks bouwen we ons herinneringsbeeld weer in aandacht voor ons zelf op. 

In een tweede bijeenkomst, wisselen we met elkaar uit of en hoe dit herinneringsbeeld zich heeft omgevormd tot een beeld van uw constitutie. Of tot een beeld van een therapie. Soms komen er dan concrete therapeutische voorstellen, soms is het alleen een mogelijke richting voor genezing.

Uw huisarts of therapeut breng vervolgens verslag aan u uit. Samen beslist u of u in de voorgestelde richting door wil gaan.

 

Wanneer u bij Widar gezondheidscentrum patiënt bent, bent u van harte welkom op onze patiëntenbespreking. Om te weten of uw gezondheidsvraag zich hiervoor leent, kunt u contact opnemen met uw eigen huisarts of therapeut.