Wat is muziektherapie

Bij antroposofische muziektherapie gaat het vooral om “impressie” dat wil zeggen wat beleef je aan muziek en wat kun je door middel van muzikale oefeningen in jezelf ontwikkelen. Expressie staat wat minder op de voorgrond.

We gaan samen op zoek naar ontwikkelingsmogelijkheden. Bij ziekte komt de focus soms te veel op de ziekte te liggen. De kunst is om de aandacht te focussen op het gezonde stuk in de mens dat altijd aanwezig is. Dat gezonde stuk versterken we met behulp van muzikale oefeningen. Hierdoor kan er met het “zwakkere” stuk beter worden omgegaan.

Er worden veel instrumenten gebruikt die speciaal voor de antroposofische muziektherapie zijn ontwikkeld zoals de lier, bourdonlier, chrotta, kromhoorn, koperfluit. Maar ook gitaar en djembé kunnen worden ingezet.

Meer informatie in de nieuwe folder over muziektherapie: klik hier

Enkele indicaties voor muziektherapie bij volwassenen:

  burn-out / grote vermoeidheid / moeite met grenzen stellen

 ► ondersteuning bij te grote openheid/ hooggevoeligheid/meer contact krijgen met eigen lichaam

 ► meer bewust leren omgaan met emoties

 ► versterken van zelfvertrouwen bij faalangst

 ► slaapproblemen.

 ► muziektherapie kan ingezet worden in de terminale fase van het leven (huisbezoeken).

 

Indicaties voor muziektherapie bij kinderen:

 ► Betere afstemming cognitieve-, emotionele- en motorische vaardigheden. Ook bij hoogbegaafdheid

 ► Bedplassen

 ► versterken van zelfvertrouwen bij faalangst. Oefenen met je uiten.

 ► Functionele problemen m.b.t. de motoriek

  moeite met concentreren of focussen. Te open zijn. Ook bij ADHD 

 ► Oefenen van contact, interactie en sociale vaardigheden (bijvoorbeeld bij ASS)

 ► Ontwikkelingsachterstand. Bijvoorbeeld Spraak- en taalproblemen.

 

Bovenstaande indicaties zijn voorbeelden. Neemt u gerust contact op als u vragen hebt.