Wat is actief beeldende therapie

In ieder mens leven beelden. Deze ontstaan in de ziel door opgedane ervaringen die diepe indruk hebben gemaakt. Beelden maken zichtbaar wat in de ziel leeft. In mijn praktijk creëer ik ruimte voor het kind om dat wat innerlijk leeft, zichtbaar te laten worden in spel, tekeningen, verhalen en andere uitingsvormen. Gaandeweg probeer ik deze ‘taal’ te leren verstaan. Langs deze kanalen kan het kind laten zien waar het, vaak onbewust, hindernissen van ondervindt en waar het mee worstelt.  Deze beeldentaal is voor ieder kind uniek en wordt in de actief beeldende therapie gebruikt om problemen te leren kennen en ermee om te gaan. Dit doe ik in nauwe samenwerking met de ouders die, door regelmatig terugkerende gesprekken, meegenomen worden in het proces. Als de situatie daarom vraagt voeg ik actief beelden toe die therapeutisch en genezend kunnen werken.

Voor wie is de therapie geschikt
  • Actief beeldende therapie is een therapie op maat voor kinderen vanaf ongeveer 6 jaar. Voor kinderen jonger dan dat wordt meestal voor ouderbegeleiding gekozen.
  • Actief beeldende therapie voor Jongeren: Ook voor jongeren is het een uitnodigende therapie. Als je het gevoel hebt dat je niet goed in je vel zit, je moeilijkheden ervaart in je leven waar je met familie, vrienden en de mensen op school niet uitkomt, kan het fijn zijn om eens met iemand van buiten te praten over alles wat je bezig houdt. Ook als je geen prater bent kunnen we jouw verhaal via creatieve uitingsvormen proberen te vinden en verhelderen, zodat je een dieper inzicht krijgt in wat er bij jou leeft, waar je mee zit en wij samen op zoek kunnen gaan naar antwoorden die je weer op weg kunnen helpen. In samenspraak met jou betrekken we je ouders en als je wilt ook nog andere mensen uit jouw omgeving.
  • De actief beeldende therapie is eveneens toepasbaar voor volwassenen.

Wanneer actief beeldende therapie en ouderbegeleiding

Als uw kind gedragsmoeilijkheden laat zien zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Als uw kind niet goed in zijn of haar vel zit. Signalen die dat aangeven kunnen uiteenlopend zijn. Is uw kind bijvoorbeeld veel boos, of woedend, verdrietig, stil of teruggetrokken? Klaagt het over pijn zonder dat daar een aanwijsbare medische oorzaak voor is? Is het weer begonnen met bedplassen of zijn er andere onbegrijpelijke signalen?

Als er traumatische gebeurtenissen zijn geweest en u merkt dat uw kind deze onvoldoende kan verwerken.

Voor kinderen die te maken hebben met scheiding of overlijden en die extra steun kunnen gebruiken om in de situatie staande te kunnen blijven.

Als uw kind veel te verduren heeft ( pesten, lichte handicaps waardoor het zelfvertrouwen aangetast dreigt te worden.)

Als je als ouder(s) merkt dat je eigen oplossingen niet meer toereikend zijn en je weet dat er iets extra’s moet gebeuren voor je kind en/ of jezelf.