Wat kost actief beeldende therapie?

Kennismakingsgesprek                                   30 minuten          geen kosten

Intakegesprek                                                  1,5 uur                  80,- euro

spelsessie                                                         45 minuten           55,- euro

oudergesprek                                                    1 uur                    65,- euro

  • De tarieven zijn inclusief voorbereiding en gebruik van materialen.
  • Verhindering van gemaakte afspraken graag uiterlijk 24 uur tevoren doorgeven. Daarna zal ik de kosten in rekening moeten brengen.
  • Voor actief beeldende therapie heeft u in principe geen verwijzing van de huisarts nodig.

Maandelijks ontvangt u een nota. Deze dient binnen twee weken te worden voldaan op rekeningnummer:  H.M. Kooij NL74 TRIO 0320033910

 

Vergoedingen vanuit de zorgverzekering

U kunt bij uw ziektekostenverzekeraar nagaan of u voor vergoedingen in aanmerking komt. Deze kunnen vallen onder de aanvullende verzekering, alternatieve zorg.