Medisch / therapeutische klachten

 

Onafhankelijk klachtenfunctionaris per beroepsgroep

Alle artsen en therapeuten zijn aangesloten bij de onafhankelijk klachtenfunctionaris van hun eigen beroepsgroep. U kunt hieronder de beroepsgroep aanklikken. Dan wordt u doorgelinkt naar de betreffende website.
Huisartsen
Jeugdarts
Jeugdverpleegkundige
Psychotherapeut
Kunstzinnig therapeuten
Euritmietherapeut
Dietisten
Integratief kindertherapeut
Fysiotherapeuten:
Ine Hofman
Karen Griffioen, Mariska de Rooij,

 
Onafhankelijk klachtenfunctionaris als iets specifiek met het antroposofisch werken te maken heeft

Heeft een klacht die uw inziens specifiek met het antroposofisch werken te maken heeft, dan kunt u hieronder een onafhankelijk klachtenfunctionaris vinden die daar kennis over heeft.
De NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders) heeft voor alle antroposofische beroepsverenigingen een onafhankelijk klachtenfunctionaris aangesteld. Haar naam is Gels Versteegh, zij was hiervoor secretaris en jurist in de klachtencommissie van de NVAZ. Als klachtenfunctionaris voor de NVAZ valt zij onder Quasir/Stichting Zorggeschil. U bereikt haar via de NVAZ:
Postbus 839, 3700 AV Zeist
Telefoon: (085) 77 33 183