Aanwezigheid artsen

Vaste aanwezigheid artsen gedurende de week 

Dr. B.R. Tjaden Mw A. de Joode  mw. F.A.M. van Gennip mw. M.L. Kessing
---                       ----                         maandag                          maandag
dinsdag              dinsdag                  ----                                    ----- 
woensdag          --                           woensdag                        woensdag
donderdag         donderdag             donderdag                        ----
vrijdag                vrijdag                    ----                                    vrijdag

Op de vaste dag dat een huisarts er niet is, staat de praktijklijn gewoon open. Als er met spoed huisartsenzorg nodig is, kunt u altijd bij een van de andere artsen terecht.

 

Geplande afwezigheid artsen door vakanties, nascholing, e.d. in 2016
 

B.R. Tjaden:
B. van der Horst:
F.A.M. van Gennip: 22 t/m 28 februari 2016
M.L. Kessing:

Wilt u tijdens vakantie, nascholing of ziekte van uw huisarts toch direct een consult, dan kunt u zich richten tot een van de huisartsen in Zeist uit dezelfde waarneemgroep. Deze groep artsen is te vinden onder het hoofdstuk praktijkinformatie, het kopje openingstijden.