Hoe wij zakelijkheid en respect in de praktijk een plaats geven

Een actieve klachtencommissie: respect voor elkaar

Helaas worden er ook in de zorgverlening soms fouten gemaakt, gaan de zaken niet altijd zoals u zou willen of loopt de communicatie met uw arts, assistente of therapeut soms stroef. Wij vinden het belangrijk dat u ook hierin uw stem kunt laten horen. U kunt daarom als u daar de noodzaak toe voelt een klacht indienen bij Widar. Uw klacht wordt behandeld door onze klachtencommissie. In de huisartsenpraktijk Laan van Beek en Royen hebben de tips en klachten afgelopen jaren geresulteerd in een ander terugbelbeleid door de assistentes, meer aandacht voor patiëntvriendelijkheid aan de balie, een verandering in de Telefooncentrale en de aanpassing van een aantal procedures. Voor ons is de klachtencommissie een manier om op gestructureerde wijze alsnog te luisteren naar wat u werkelijk van belang vindt.

Praktijk accreditatie: waarborging van professionele zorg

Bij goede zorg hoort professionele zorg. Onze huisartsen werken daarom niet alleen antroposofisch maar ook volgens de landelijke huisartsen normen en standaarden. Om onze kwaliteit te waarborgen zijn wij een geaccrediteerde praktijk. Dit betekent dat wij elk jaar getoetst worden door een externe commissie om te bepalen of wij aan de landelijke normen voldoen. Als een onderdeel van ons ‘kwaliteitssysteem’ maken wij meldingen van onze eigen fouten en bijna-fouten. Deze meldingen worden in onze kwaliteitscommissie besproken en geanalyseerd om te kijken hoe we de zorg in de toekomst kunnen verbeteren en veilig kunnen houden.