Biografisch werken of levensloopwerk

Er zijn zoveel momenten in het leven dat je denkt, tja, wat wíl ik nu eigenlijk? Waar sta ik, wat staat mij te doen, hoe nu verder?

Wanneer je op een kruispunt staat, als er keuzes gemaakt moeten worden, als er iets vastloopt wat je graag weer vlot wilt trekken, als je je verder wilt ontwikkelen maar nog geen richting kunt bepalen. Bij een (vaag) gevoel van onbehagen dat maar niet overgaat. Of als je levenssituatie op de een of andere manier ingrijpend verandert.

Zo kun je bijvoorbeeld denken aan hoe je je verhoudt tot een nieuwe situatie na een ziekteproces, ongeluk, een overlijden in je nabijheid, (gekozen of gedwongen) ontslag, scheiding, een vastgelopen studie. Maar ook bij een verhuizing, nieuwe studie of baan, gezinsuitbreiding, de kinderen het huis uit, of pensionering.

Dan kan het bemoedigend zijn als er iemand echt naar je luistert, met je meekijkt en je heldere vragen stelt, en die professionele gesprekspartner kan ik voor je zijn. Ik heb grote interesse in hoe mensen hun leven vormgeven. In veel ontmoetingen zie ik hoe mensen oprecht zoeken naar hun eigen richting, naar antwoorden op vragen, naar overzicht en houvast in zichzelf, naar zingeving. Dat raakt mij elke keer.

Groot vertrouwen heb ik in de kracht van mensen, vertrouwen dat zij bij antwoorden kunnen komen die bij hun eigen intenties en kwaliteiten horen, hoe klein dat in eerste instantie soms ook lijkt en vaak tegen de verdrukking in.

Gesprekken

Je wilt dus iets: iets anders, of hetzelfde maar dan anders…

Waar ga je beginnen, hoe wil je dat aanpakken? 

Bij biografische/levensloopgesprekken vind je een gesprekspartner die samen met jou allereerst je vraag onderzoekt om zo dicht mogelijk te komen bij wat jij nu eigenlijk wilt. Op grond daarvan nemen we jouw leven onder de loep, om zicht te krijgen op wie je bent, wat je hebt meegemaakt, hoe jij je leven tot nu toe vormgegeven hebt en wat echt belangrijk voor je is. Er is ruimte voor jouw oer-eigen verhaal, om (weer) bij je eigen impulsen te komen.

Je bepaalt uiteraard zelf hoe vaak je wilt komen. Soms is een knoop al snel ontward en volstaat één (of enkele) gesprek(ken). Naast deze biografische gesprekken zijn er ook series van een aantal mogelijk, zoals bijvoorbeeld het vier-velden-traject, de reis van de held of het doornemen van de levensfasen. Het doel van de gesprekken is dat jouw specifieke kwaliteiten weer helder en voelbaar worden, zodat er opnieuw waardering ontstaat voor wie je bent en wat je doet. En zeker óók dat nieuwe inzichten je bemoedigen om keuzes te maken, er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Waar aan de orde kan ik je daarbij ondersteunen in het gericht plannen maken.

Waar het aan de orde of gewenst is, kunnen de gesprekken ondersteund worden met kunstzinnige opdrachten en/of tussentijdse oefeningen.