Antroposofisch medische zorg op consultatieve basis naast uw huisarts

Voor patiënten uit omringende gemeentes, die vanwege de reisafstand zich niet als vaste patiënt bij ons kunnen inschrijven, bieden wij aanvullend antroposofisch medische zorg op consultatieve basis. Patiënten uit onze praktijk consulteren daarnaast soms juist nog een consultatief werkend antroposofisch arts.

Wij volgen de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Antroposofisch Artsen over de informatie-uitwisseling tussen de vaste huisarts en een consultatief werkend (huis)arts. Klik hier voor Samenwerking (antroposofisch) huisarts en consultatief arts 

En hier vindt u hoe het werkt als u bij ons consultatief patiënt bent.