Vervolg initiatief Patienten platform

Geplaatst op 11-03-2018

Beste belangstellende van het Widar Patiënten Platform

Nadat we op 6 september 2017 onze startavond hebben gehouden, heeft U in oktober een vervolgbrief ontvangen, omtrent de ontwikkelingen rond het te vormen Patiënten Platform Gezondheidscentrum Widar.
We berichten u hierbij graag weer over de concrete ontwikkelingen die zijn ontstaan daarna.

Een tuingroep:
Voor het onderhoud in de tuin op de Laan van Beek & Royen, wordt een tuingroep opgezet. Mensen die graag willen helpen bij het werk in de tuin, kunnen zich melden bij Ellie van Dijk via ellie.van.dijk@hotmail.com

Een leesgroep:
Er wordt een leesgroep gestart om met elkaar boeken te gaan lezen, met antroposofie als inspiratiebron. Deze leesgroep is voor iedereen toegankelijk, en zal eens per twee maanden op een maandagavond zijn. Deze leesavonden zullen anderhalf à twee uur duren en staan onder leiding van Jeanine Haarbrink. Aanmelden kan via jeaninehaarbrink@kpnmail.nl

Een Koor:

Er is een Widar-koor opgericht. In kleine formatie zijn inmiddels twee repetities geweest, onder leiding van dirigente Janneke Moes. Gedurende de repetities zullen we, naast het zingen van liederen ook werken met zangoefeningen van "Die Schule der Stimmenthüllung", ontwikkeld door de Zweedse zangeres Valborg Werbeck-Svärdström . Op donderdagavonden, om de twee weken,
zullen we in gebouw Helicon zingen. Iedereen is welkom om dit koor te versterken. U kunt zich aanmelden via sylvia.stroink@widar.nl

Op 6 september hebben we meer ideeën en mogelijke initiatieven ontvangen, waarvoor onze dank! Deze suggesties nemen we mee de toekomst in en starten we klein.

Wij zijn voornemens om rond de zomer de volgende nieuwsbrief te sturen.

Hartelijke groeten ,
namens de medewerkers van Widar Gezondheidscentrum

Zeist, 3 maart 2018

Mocht u enthousiast geworden zijn om deel te nemen of op de hoogte willen blijven, meld u zich aan via deze link

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht