Zorg4Zeist App

De online diensten van Widar huisartsenpraktijk zijn ook via een app beschikbaar: de Zorg4Zeist app. Deze app biedt dezelfde mogelijkheden als Patiëntportaal, maar zonder het omslachtige inloggen op uw PC. U kunt u via uw smartphone of tablet met ons communiceren.

Wat kan ik met de Zorg4Zeist app?

Herhaalrecepten bestellen
Vragen stellen door middel van eConsult
Uw medische gegevens thuis bekijken (OPEN)

Beperking: slechts voor één persoon

U kunt de Zorg4Zeist App maar één keer op uw smartphone of tablet zetten en deze is aan één gebruiker gebonden. Als u ook het Patiëntportaal voor uw minderjarige kinderen beheert, hebt u voor uw kinderen alsnog de toegang via de vaste PC nodig. 

U kunt de app downloaden in de App Store of in Google Play.

Een Windows Phone-versie is niet beschikbaar.

Vertel uw ervaring

De Zorg4Zeist app is recent in gebruik genomen en wij zijn benieuwd naar uw ervaringen. Heeft u feedback? U kunt uw feedback delen via een speciale feedback knop in het hoofdscherm van de app.